Twórca piękności

Głupi z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga; z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest, patrząc na dzieła, nie poznali Twórcy, lecz ogień, wiatr, powietrze chyże, gwiazdy dokoła, rwącą wodę lub światła niebieskie uznali za bóstwa, które rządzą światem.

Jeśli urzeczeni ich pięknem wzięli je za bóstwa – winni byli poznać, o ile wspanialszy jest ich Władca, stworzył je bowiem Twórca piękności; a jeśli ich moc i działanie wprawiły ich w podziw – winni byli z nich poznać, o ile jest potężniejszy Ten, kto je uczynił. Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Sprawcę. Mdr 13, 1-5

Każdy człowiek właściwie używający rozumu stwierdzi, że świat jest arcydziełem. Wcale nie trzeba patrzeć na miejsca, które są zaliczane do najpiękniejszych na tej planecie. Wystarczy rozejrzeć się wokół, podnieś wzrok ku niebu, spojrzeć na przyrodę oraz na prawidłowości, które występują w naturze. Najwspanialszą koroną stworzenia jest człowiek. Każda osoba jest godna zachwytu od swojego poczęcia. To fakt, że rodzice najczęściej zachwycają się małym dzieciątkiem w pierwszych miesiącach wzrastania. Warto jednak dostrzegać ludzkie piękno przez całe życie.

Bóg wpatruje się nieustannie w świat, który stworzył. On w sposób szczególny umiłował ludzi i obserwuje ich serca. Widzi jednak, że wiele osób nie korzysta właściwie z rozumu i nie poznaje Go poprzez piękno stworzenia. Z miłości do ludzi zdobył się na heroiczne posłanie swojego Syna, aby objawił ludziom pełnie Bożej miłości. Jezus choć został ukrzyżowany, to nadal żyje w sakramentach i milionach ludzkich serc, które otworzyły się na łaskę. Są jednak i tacy, którzy uparcie zamknęli drzwi swoich wewnętrznych świątyń. Jaka będzie konsekwencja takich postaw? Posłuchaj Jezusa:

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; a przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba „deszcz ognia i siarki” i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi.

W owym dniu, kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Miejcie w pamięci żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je. Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą razem mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona». Pytali Go: «Gdzie, Panie?» On im odpowiedział: «Gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy». Łk 17, 26-37

Nie ma większego bólu dla Boga niż odrzucenie Go przez pogubione dziecko. Podobnie cierpią rodzice, gdy widzą, jak ich dziecko odchodzi od Jezusa i wybiera grzech śmiertelny. Podobnie cierpią mąż/żona, gdy druga połówka gardzi choćby jednym przykazaniem i przestaje żyć sakramentalnie. Tak samo cierpi kapłan/pasterz, gdy nawet jedna owieczka odwraca się od Boga, gorszy innych i pociąga za sobą kolejne.

Ciężko jest wyobrazić sobie, że w jednym domu, a nawet łóżku jedno będzie wzięte do nieba, a drugie do piekła. Jak potężna wojna toczy się o każdą duszę? Postanów sobie mocno, że przylgniesz do Chrystusa w sakramentach, adoracji, modlitwie osobistej, wspólnocie, dobrej, duchowej lekturze, rozważaniu Pisma świętego. Zrób wszystko, co jest w Twojej mocy, aby być gotowym na powtórne, chwalebne przyjście Jezusa. Będąc prawdziwie zjednoczonym z Bogiem, nie będziesz lękał się śmierci i jeszcze wielu osobom pomożesz pogłębić wiarę.

Panie Jezu, błagam Cię za ludźmi, którzy mają zamknięte serca na Twoją łaskę. Proszę, obudź ich! Poślij im mocnych świadków Twojej żywej obecności!

W dzisiejszym załączniku zobaczysz piękno stworzenia i nawet wiele mądrych słów;

Dodaj komentarz