Twoje naturalne piękno

A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie o wiele pewniej was, małej wiary? Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Mt 6, 28-33

Wyobraź sobie Salomona ubranego w najbardziej wyszukane szaty… Obok niego rośnie prosta lilia… Bóg spogląda na Salomona i lilię… Po czym zachwyca się pięknem lilii… To ona ma w sobie to co jest najwspanialsze – naturalne piękno, którego nie zniszczyła pycha i zachłanność…
Spróbuj wyobrazić sobie Boga, który patrzy na Ciebie – swoje arcydzieło, któremu nadał niepowtarzalny kształt… Na całym świecie nie ma drugiej takiej osoby… Mimo całej swojej wyjątkowości Ty próbujesz nadawać sobie konkretną wyrazistość… Starasz się na siłę poprawić arcydzieło… Wciąż biegniesz i tracisz mnóstwo sił, by więcej mieć i znowu coś poprawiać… Zatrzymaj się na chwilę… Zapytaj Go dzisiaj, czy to jest potrzebne?… Poproś Stwórcę, aby pomógł Ci dostrzec swoją wyjątkowość…, aby dał Ci łaskę bycia sobą – wdzięcznym stworzeniem, które każdego dnia oddaje chwałę Stwórcy za to kim jest i co ma… Dostrzeż swoje obdarowanie…
Na zakończenie budujące słowo, które usłyszał św. Paweł od Jezusa:

Wystarczy ci mojej łaski. 2 Kor 12, 9

Niech te słowa na zawsze pozostaną w Twoim sercu i będą echem, które uspokaja Twoje tętno…
Panie przepraszam za moje zbytnie zabieganie i niepotrzebne troski… Wiem, że Ty o mnie pamiętasz i błogosławisz, by nic mi nie brakowało… Dziękuję Ci dzisiaj za to jakim mnie stworzyłeś… Dzięki Twojej łasce mogę dostrzegać w sobie Twoje podobieństwo… Wierzę, że im bliżej jestem Ciebie, tym łatwiej być mi prawdziwym, dobrym i życzliwym człowiekiem…

Dodaj komentarz