Twoja tożsamość

Upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli. Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi: „Ja jestem Pawła, a ja Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa”. Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? 1 Kor 1, 10-13

Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje jedności i solidarności?… Wciąż słyszysz spory i kłótnie… Ludzie dla marności gotowi są tracić swoje człowieczeństwo… Rozpoczął się czas nowenny przed Zesłaniem Ducha Świętego… Może czas uwierzyć w Jego moc i gorąco prosić o jedność w Twojej rodzinie, środowisku pracy i wreszcie w Ojczyźnie… To jest możliwe… Bóg jest wszechmocny i niezbadane są Jego wyroki… Zanim zaczniesz prosić – zadbaj o jedność w swoim sercu… Niech Twoja wiara, umysł, myśli i czyny idą w jednym kierunku… Bądź wreszcie sobą – DOBRYM CZŁWOEIKIEM, KTÓREGO STWORZYŁ BÓG NA SWÓJ OBRAZ I PODOBIEŃSTWO…
Wyobrażając sobie dzisiaj św. Pawła, który upomina wspólnotę z Koryntu, czuję, że warto byłoby upomnieć tak nasz naród i zadać pytanie: w imię kogo zostaliście ochrzczeni?… I choć deklaracja ogromnej większości byłaby słuszna, to konkretne postawy wielu osób wskazywałyby kogoś zupełnie innego… Określ się dzisiaj i odpowiedz za kim jesteś?… Za Jezusem Chrystusem i Jego nauką, czy za ojcem kłamstwa i jego półprawdami, kłamstwami i ideologiami?… Albo będziesz żył w jedności z Bogiem teraz i na wieki, albo pójdziesz śladami tego, który wszystko stracił i został strącony do piekła…
Dziękuję Ci Panie za moją chrześcijańską tożsamość… Dziękuję za to, że jestem Polakiem – obywatelem kraju, który ma chrześcijańskie korzenie… Prowadź mnie i każdego patriotę, byśmy bronili Twoich wartości i odwiecznych praw, które nam dałeś, aby nas uświęcać i chronić przed złem… W Twoje imię Jezu Chryste – proszę zjednocz nasz naród!
W bonusie mam jeszcze mały dodatek (https://www.youtube.com/watch?v=1zp-axS1hes)

Dodaj komentarz