Zstąp Duchu Święty…

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. (Por. Ps 104, 30)

Te słowa przypominają mi słynną modlitwę naszego wielkiego rodaka św. Jana Pawła II:
,,Niech zstąpi Duch Twój… Niech zstąpi Duch Twój… i odnowi oblicze ziemi…, tej ziemi…!”
Pomódl się dzisiaj tymi słowami… Proś Ducha Świętego, aby odnawiał oblicze Twojego serca, Twojej rodziny i Ojczyzny… Każdego dnia módl się o Ducha prawdy, mądrości, rozumu, umiejętności, bojaźni Bożej, męstwa , rady, pokoju i jedności…
Jak wyglądałoby dzisiaj Twoje serce, gdybyś od pamiętnych słów św. Jana Pawła II zawierzał się każdego dnia Duchowi Świętemu?… Jak wyglądałaby Twoja rodzina i nasza Ojczyzna?… Nie wystarczy te słowa raz usłyszeć i zachwycać się czyjąś otwartością na Ducha – trzeba nieustannie je powtarzać i żyć nimi, tak jak nasz Wielki Papież…
Życzę błogosławionej niedzieli obfitującej w dary Ducha Świętego!

Dodaj komentarz