Nie poddawaj się!

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: «Ojcze Święty, proszę nie tylko za nimi, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. J 17, 20-21

Wyobraź sobie Jezusa, który podczas ostatniego spotkania z umiłowanymi uczniami modli się o ich jedność. To zdaje się być Jego najgłębszym pragnieniem. Tak samo jest z pewnością dzisiaj. Chrystus chce, aby ta jedność zapanowała w rodzinach, krajach i na całym świecie. Co robisz, aby pomóc Jezusowi? Jak starasz się o zgodę w Twojej rodzinie, klasie, szkole, miejscu pracy? Co Ci przeszkadza w pełnej jedności? Odrzuć wszelkie złości, intrygi, obmowy, brak przebaczenia. Pokochaj miłością Jezusa tych ludzi, których codziennie spotykasz. Pamiętaj, że największym wrogiem nie jest człowiek, lecz diabeł, który zniewala ludzi i niszczy jedność. Przegoń go różańcem, który jest najlepszym batem na szatana. Zrób wszystko, co w Twojej mocy, aby w Twoim środowisku zapanował pokój Chrystusa, aby była zgodność ducha i myśli;

Upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli. 1 Kor 1, 10

Jeśli będziesz czuł się bezsilny w walce ze złem, to ponad wszystko trwaj w łasce uświęcającej i proś pokornie Boga, aby działał w Tobie i przez Ciebie. On z czasem zacznie dawać owoce Twoich starań. Nigdy nie poddawaj się. Każda załamka jest zwycięstwem diabła. Nie dawaj mu tej satysfakcji. Jezus Chrystus – Prawdziwy Zwycięzca powołał Cię do codziennego zwyciężania w Jego imię.
Ponad to pamiętaj, że jest po Twojej stronie Maryja, która gniecie głowę węża. Polecam dzisiejszy załącznik, który przybliży Ci najnowsze, budujące dzieło, które dodaje wiary w zwycięstwo.
Panie, uczyń mnie narzędziem, które będzie budowało jedność. Pomóż mi przeganiać diabła, który cały czas próbuje niszczyć ludzi prowadzonych przeze mnie. Uczyń nas prawdziwymi braćmi i siostrami, którzy mają tego samego Ducha!

Dodaj komentarz