Trwała miłość i przyjaźń

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali». J 15, 9-17

Posłuchaj sercem, co Jezus mówi do Ciebie. Trwaj w Jego miłości. Zachowuj przykazania. Bądź Jego prawdziwym przyjacielem. Zobacz, że jesteś wybrany i przeznaczony, aby przynosić owoce. Będąc w jedności z Bogiem, proś o cokolwiek zechcesz. PROŚ O MIŁOŚĆ I WYTRWAŁOŚĆ.

Kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu do stóp i oddał pokłon. Piotr podniósł go ze słowami: «Wstań, ja też jestem człowiekiem». Wtedy Piotr przemówił: «Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie».

Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga. Dz 10, 25-26. 34-35. 44-46

Popatrz na postawę Piotra zjednoczonego z Chrystusem. Ludzie widzą w nim prawie Boga. Chcą oddawać Mu pokłon. On jednak wie, kim jest i kto czyni przez niego cuda. Głosi Dobrą Nowinę z mocą Ducha Świętego, a ludzie doświadczają mocy Bożej. Prawdziwi przyjaciele Jezusa kochają całym sercem i nie przestają przynosić owoców dla swego Pana.

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. 1 J 4, 7-8

Narodzić się z Boga. Miłować prawdziwie przyjaciela, nieprzyjaciela i najgorszego wroga. Oddawać życie za braci i siostry. Oddawać je każdego dnia w ofiarnej służbie, a jeśli Bóg zechce to także w jednym heroicznym geście miłości. Niech się dzieje wola Boża. Obym tylko trwał w Bogu, a On we mnie…

Panie Jezu, trwaj we mnie i kochaj ofiarnie.
Maryjo, bądź przy mnie i ucz pokornej miłości.
Św. Józefie, pomóż mi kochać w cichości i prawdziwej wierności.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

oraz

Dodaj komentarz