Miłuj jak JA

Jezus powiedział do swoich uczniów: «To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali». J 15, 12-17

Wielokrotnie słyszałeś pewnie słowa: miłuj, kochaj, szanuj itd. Czy pojawiła się wtedy refleksja, jak kochać, kto dał jakiś wzór na miłość? W dzisiejszej Ewangelii znajdujesz odpowiedź. Masz kochać jak Jezus. To jest dopiero poprzeczka, wzór, ideał.

Dlaczego tak wielu boi się drogi oddawania życia za przyjaciół i nieprzyjaciół? Jeśli pokornie zaczniesz poznawać serce Jezusa, to w pewnej chwili całkowicie oddasz Mu siebie i pozwolisz, aby królowała w Tobie Jego miłość. Nim się spostrzeżesz, On zacznie pięknie kochać w Tobie i przez Ciebie. Jego łaska spłynie na Ciebie obficie. Świat może Cię wyśmiać, ale wewnętrzna pociecha Ducha Świętego wystarczy Ci do utrzymania postawy całkowitego oddania się Bogu w codziennej miłości.

Serce moje jest mocne, Boże,
mocne jest moje serce,
zaśpiewam psalm i zagram.
Będę Cię chwalił wśród ludów, Panie,
zaśpiewam Ci psalm wśród narodów. Ps 57, 8. 10

Panie Jezu, moje serce jest mocne jedynie Tobą i Twoją łaską. Prowadź mnie i kochaj we mnie, aby moje życie było nieustannym psalmem uwielbienia Ciebie.
Maryjo, Matko Łaski Bożej, proszę, wstawiaj się za nami, abyśmy w pełni otworzyli się na miłość Jezusa i pozwolili Mu kochać przez nas wszystkich, których spotykamy.
Św. Józefie, pełen cichej, pokornej miłości, wstawiaj się za nami, abyśmy prawdziwie miłowali.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN I + DUCH ŚWIĘTY.

oraz

Dodaj komentarz