Trwać na wieki…

Piszę do was, dzieci, że dostępujecie odpuszczenia grzechów ze względu na Jego imię. Piszę do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku. Piszę do was, młodzi, że zwyciężyliście Złego. Napisałem do was, dzieci, że znacie Ojca, napisałem do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku, napisałem do was, młodzi, że jesteście mocni i że nauka Boża trwa w was, a zwyciężyliście Złego.

Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia, pochodzi nie od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki. 1 J 2, 12-17

Czy znasz Go naprawdę i kochasz całym sercem?
W Jego imię dostępujesz odpuszczenia grzechów.
Z Nim zwyciężasz Złego.
Jesteś mocny Jego mocą!
Nauka Boża trwa w Tobie.
Otwierając się na Jego miłość obca Ci jest: pożądliwość ciała, oczu i pycha tego życia.
Trwając w Nim idziesz według Jego woli i TRWASZ NA WIEKI!

Popatrz jeszcze na prorokini Annę z dzisiejszej Ewangelii;

Gdy Rodzice przynieśli Dzieciątko Jezus do świątyni, była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. Łk 2, 36-38

Tylko 7 lat cieszyła się z bliskości męża. Resztę życia (ok. 60 lat) trwała całkowicie przy Panu w świątyni. Służyła Mu w postach i modlitwach. Poznała prawdziwego Boga i oddała Mu CAŁE SERCE!

Cokolwiek czynisz i gdziekolwiek jesteś, kochaj Jezusa całym sobą i daj Mu należne PIERWSZE MIEJSCE!

Panie Jezu, wciąż kocham Cię za mało. Małe jest to moje serce. Proszę pomóż mi całkowicie oddawać się Tobie we wszystkim, co czynię. Niech każde moje bicie serca mówi: KOCHAM CIĘ JEZU.

Maryjo, kochana Mamo, Ty całkowicie żyłaś Bożym życiem. Prowadź mnie w tej ziemskiej pielgrzymce, abym całym sobą oddawał Bogu chwałę teraz i w wieczności!

oraz

Dodaj komentarz