Światłość ludzi

W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. J 1, 4-5

W Nim było życie, które oświecało ludzi żyjących w ciemności. Czy Jezus jest także Twoim życiem? Czy doświadczasz Jego światłości? Czy On poprzez Twoje czyny i słowa może dawać Swoje światło innym? Ilu już ludzi Bóg wyprowadził z ciemności poprzez Twoje świadectwo?

Zapragnij dzisiaj całym sercem przybliżyć się do Chrystusa – jedynej, prawdziwej Światłości ludzi. Poproś, aby Jezus przeniknął całe Twoje wnętrze, umysł, serce i duszę. Pozwól Mu rozpalić w Tobie wielki płomień wiary. Nie czekaj nigdy z pogłębieniem swojej relacji z Bogiem. Lepszego czasu nie będzie. Liczy się tu i teraz.

Dzieci, jest już ostatnia godzina, i tak, jak słyszeliście, antychryst nadchodzi, bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu antychrystów; stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina. Wyszli oni spośród nas, lecz nie byli z nas, bo gdyby byli z nas, pozostaliby z nami; a to stało się po to, aby wyszło na jaw, że nie wszyscy są z nas. Wy natomiast macie namaszczenie od Świętego i wszyscy jesteście napełnieni wiedzą. Ja wam nie pisałem, jakbyście nie znali prawdy, lecz że ją znacie i że żadna fałszywa nauka z prawdy nie pochodzi. 1 J 2, 18-21

Dzisiaj kończymy rok kalendarzowy. Gdyby tak był to ostatni rok, dzień i godzina Twojego życia, to co byś zrobił? Czy pobiegłbyś do konfesjonału, klęknął przed Jezusem i powiedział przepraszam, a potem poszedłbyś do Komunii świętej, przyjął Jezusa i z Nim w sercu byłbyś spokojny, oczekując końca świata?

Myślę, że bez względu na to, kiedy Bóg zarządzi koniec świata, Ty możesz być gotowy w każdym czasie. Zwróć jednak uwagę na to, że pojawia się wielu antychrystów, którzy promują swoją religię, czyli tzw. kult siebie, egoizmu, pychy (np. moje zdanie jest najważniejsze, chwalcie tylko mnie itd.) Obyś nigdy nie uległ fałszywemu ubóstwianiu siebie zamiast Boga. Słuchaj pokornie Bożego słowa i nauki Kościoła, a będziesz bezpieczny i nie zwiedzie Cię żadna fałszywa nauka.

Przed obliczem Pana, który już się zbliża,
który już się zbliża, by osądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie,
a ludy według swej prawdy. Ps 96, 13

Jego Prawda jest jedna i niezmienna. Poznawaj ją i żyj według niej. Ta prawda była uosobiona w Jezusie Chrystusie. Niech On będzie zawsze wzorem dla Ciebie w każdej sytuacji.

Panie Jezu, jedyna światłości ludzi, dziękuję za Twoje przyjście i oświecenie mnie żyjącego w ciemności. Z Tobą wszystko staje się jasne i przejrzyste. Prowadź mnie, abym mógł według Twojej woli pomagać innym, poznawać Ciebie.

Maryjo, Ty byłaś najpiękniej napełniona Bożym światłem, proszę, wstawiaj się za mną, abym zawsze trwał w świetle Twego Syna i aby On przeze mnie mógł oświetlić niejedno serce.

Dodaj komentarz