Miliony bezbronnych męczenników

Wtedy Herod, widząc, że go mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od mędrców. Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza: «Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma». Mt 2, 16-18

Do czego potrafi doprowadzić zazdrość, gniew, lęk, chciwość, egoizm? Gdyby tak jakiś współczesny władca wpadł na pomysł zabicia wszystkich dzieci do lat dwóch w swoim mieście, to chybaby nie utrzymał zbyt długo panowania nad ludem. Jednak dzisiaj jest o wiele więcej takich małych bezbronnych ofiar. Rocznie zabija się rocznie około 50 milionów niewinnych istnień w łonach mam! Znowu zapytam: do czego potrafi doprowadzić ludzka pycha?

Gdyby do tych milionów bezbronnych malutkich osób dodać miliony zamrożonych istnień w wyniku zabiegów in vitro, to skala PYCHY ludzkiej po prostu przeraża. Dlaczego człowiek wchodzi w rolę Boga?

Panie Jezu, błagam Cię o światło i opamiętanie dla wszystkich, którzy żyją w ciemności i promują ciemność. Oświeć ich umysły i daj im głęboką pokorę oraz łaskę zadośćuczynienia za swoje potężne błędy.

Maryjo, najukochańsza z mam, zaprowadź do swego Syna wszystkich najmniejszych męczenników tego świata. Uproś także skruchę i wiarę w Boże miłosierdzie dla ludzi, którzy zabijają niewinne istnienia.

Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki. Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. 1 J 1, 9-2,2

Polecam bardzo mocne załączniki:

oraz

oraz

oraz

Dodaj komentarz