Słuchaj i żyj!

Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?» Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych».

Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary». Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się Go więcej pytać. Mk 12, 28b-34

Tak prosto brzmi przykazanie miłości Boga i bliźniego, a tak trudno czasami usłyszeć je sercem i żyć według niego. Dlaczego tak łatwo znajdujemy sobie bożki w postaci osób i rzeczy? Dlaczego ktoś staje się dla nas większym autorytetem niż Bóg, który jest czystą Prawdą? Dlaczego przywiązujemy swoje serca bardziej do marności niż do żywego Pana i Zbawiciela? Co stało się z oczami ludzi? Co ich oślepiło? Czy blask tego świata nie mówi o JESZCZE WIĘKSZYM BLASKU STWÓRCY? JEDEN JEST PAN I NIE MA INNEGO!

Mojżesz powiedział do ludu: «Będziesz się bał Pana, Boga swego, zachowując wszystkie Jego nakazy i prawa, które ja tobie rozkazuję wypełniać, tobie, twym synom i wnukom, po wszystkie dni życia twego, byś długo mógł żyć. Słuchaj, Izraelu, i pilnie tego przestrzegaj, aby ci się dobrze powodziło i abyś się bardzo rozmnożył, jak ci przyrzekł Pan, Bóg ojców twoich, że ci da ziemię opływającą w mleko i miód. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Pan jedynie. Będziesz więc miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję». Pwt 6, 2-6

Słuchaj! Słuchaj! I jeszcze raz słuchaj, ABYŚ ŻYŁ! Niech pozostaną w twym sercu te słowa. Każdego dnia przypominaj sobie to Boże przesłanie i proś o łaskę podążania według woli Bożej. Nie bój się, że nie dasz rady. Ty pragnij szczerze iść przez życie według tych słów i proś o łaskę miłości. Nim się spostrzeżesz Bóg przyjdzie do Ciebie bardzo wyraźnie;

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego. J 14, 23

Pomódl się dzisiaj słowami z Psalmu:

Miłuję Cię, Panie,
Mocy moja,
Panie, Opoko moja i Twierdzo,
mój Wybawicielu.
Boże, Skało moja, na którą się chronię,
Tarczo moja, Mocy zbawienia mego i moja Obrono.
Wzywam Pana, godnego chwały,
i wyzwolony będę od moich nieprzyjaciół. Ps 18, 2-4

Maryjo, kochana Mamo, proszę, wstawiaj się za mną, aby Bóg udzielił mi łaski czystej, bezinteresownej miłości do Niego oraz do ludzi, których stawia na mojej drodze. Pragnę kochać i chwalić Trójcę Świętą!
Św. Józefie, kochany opiekunie, prowadź mnie w czystej miłości do Pana.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

Dodaj komentarz