Najważniejsza jest miłość

Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?» Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych».

Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary». Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się Go więcej pytać. Mk 12, 28b-34

Jezus pragnie wskazać Ci dzisiaj życiowy priorytet, nad którym powinieneś skupić się. Chodzi o miłość do Boga i bliźniego. Jeśli przyjmiesz taką postawę, to wszystkie inne zadania, pragnienia i potrzeby będziesz potrafił realizować ze spokojem, a nawet głęboką radością. Uniwersalna zasada miłości powinna przenikać wszystkie Twoje działania. Cokolwiek nie czyniłbyś, myśl o Bogu, że to dla Niego. Uwierz mi, że nie wyczerpie Ci się siła do kochania i dawania z siebie maksa, jeśli wszystko będziesz oddawał Panu na Jego chwałę.

Dokładnie odwrotnie dzieje się, gdy człowiek żyje dla siebie i swojej chwały. Choćby czynił z zewnątrz najbardziej niebywałe rzeczy, to kiedyś serce wykrzyczy: po co to wszystko?! W takich chwilach będzie potrzeba wrócić mocno do Boga, przeprosić i błagać o wybaczenie oraz siłę do dalszego życia. Czytając te słowa, zastanów się dla kogo żyjesz i kto jest dla Ciebie najważniejszy. Nie bój się usłyszeć w sercu, że zepchnąłeś Jezusa na dalsze miejsce. Jeśli zbłądziłeś, to wracaj czym prędzej, aby wydawać dobre owoce na chwałę Pana.

Mojżesz powiedział do ludu: Będziesz się bał Pana, Boga swego, zachowując wszystkie Jego nakazy i prawa, które ja tobie rozkazuję wypełniać, tobie, twym synom i wnukom, po wszystkie dni życia twego, byś długo mógł żyć. Pwt 6, 2

Jeśli jesteś ojcem/mamą/babcią/dziadkiem/chrzestną/chrzestnym/ wychowawcą zastanów się jaki dajesz przykład dzieciom/wnuczkom/podopiecznym. Czy jesteś dla nich prawdziwym świadkiem miłości do Boga i ludzi? Czy uczysz ich tego, co jest najważniejsze w życiu? Proś Jezusa o łaskę bycia wzorem dla tych najmniejszych. Módl się słowami Psalmisty:

Miłuję Cię, Panie,
Mocy moja,
Panie, Opoko moja i Twierdzo,
mój Wybawicielu.
Boże, Skało moja, na którą się chronię,
Tarczo moja, Mocy zbawienia mego i moja Obrono. Ps 18, 2-3

Panie Boże, Ty jesteś dla mnie wszystkim. Nikt nie jest dla mnie tak ważny jak Ty. Pozwól mi dla Ciebie kochać wszystkich napotkanych ludzi i dawać im przykład szczerej miłości.

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego. J 14, 23

Dzisiejsze załączniki uniosą lekko Twoje serce:

oraz

Dodaj komentarz