Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

Jezus powiedział do Nikodema: «Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego». J 3, 16-18

Nie wiem, z kim masz najlepszą relację z Trójcy Świętej? Wiem jedno, że jeżeli z jedną z 3 Osób Boskich jest Ci łatwiej rozmawiać, modlić się, to i tak jest przy Tobie jeden Bóg we wszystkich Trzech Osobach! Bóg jest jednością!

Wracając do Ewangelii, popatrz na wielką miłość Bożą, w której najpierw otrzymaliśmy świat i życie na Ziemi, a potem jeszcze Bóg uświęcił nas swoją niezwykłą obecnością, chodząc pośród nas i oddając Siebie w ofierze, aby nas zbawić. Wypowiedz dzisiaj z całej głębi serca słowa:

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, Bogu, który jest i który był, i który przychodzi. Por. Ap 1, 8

Może tysiące razy wypowiedziałeś już te słowa. Od dzisiaj mów je z głęboką świadomością, za co oddajesz chwałę Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu.

A Pan zstąpił w obłoku, i Mojżesz zatrzymał się koło Niego, i wypowiedział imię Pana. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: «Pan, Pan, Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność».

Natychmiast Mojżesz skłonił się aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: «Jeśli darzysz mnie życzliwością, Panie, to proszę, niech pójdzie Pan pośród nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz nasze winy i nasze grzechy, a uczynisz nas swoim dziedzictwem». Wj 34, 5-6. 8-9

Z lekkim, ale i głębokim uśmiechem przeczytałem słowa: Pan, Pan, Bóg… Jakby Mojżesz już wtedy wychwalał Trójcę Świętą. Popatrz na przymioty Boże, które wypowiada Mojżesz w swojej modlitwie. Dziękuj Trójcy Świętej za nie. Wejdź także w modlitwę w tym duchu, w którym modlił się Mojżesz. Padnij przed Bogiem i poproś, aby On poszedł z Tobą przez życie, mimo że jesteś często człowiekiem twardego karku.

Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi! 2 Kor, 13, 13

Łaska Pana Jezusa, miłość Boga i dar jedności Ducha Świętego będą także z Tobą! Nie lękaj się niczego. Jeśli Bóg Trójjedyny z Tobą, któż przeciwko Tobie?

Boże Ojcze, Synu Boży, Duchu Święty – DZIĘKUJĘ I PROSZĘ O CODZIENNE PROWADZENIE WEDŁUG BOŻEJ WOLI. ZA WSZYSTKO, CO OTRZYMAŁEM, OTRZYMUJĘ I OTRZYMAM: CHWAŁA OJCU I SYNOWI I DUCHOWI ŚWIĘTEMU!

Dodaj komentarz