Słowo pojednania

W Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą, nam zaś przekazał słowo jednania. Por. 2 Kor 5, 19

Podczas wczorajszej Eucharystii cały czas słyszałem wezwanie do jedności. Najpierw Ewangelia ukazywała tłumy cisnące się do Jezusa, aby dotknąć Go i otrzymać łaskę uzdrowienia. Później podczas Komunii świętej, gdy wielu ludzi realnie dotykało Chrystusa była śpiewana pieśń ze słowami: abyście byli jedno. Chwilę później na dziękczynienie wybrzmiały kolejne wezwania: Ojcze/Jezu/Duchu zjednocz nas! Natomiast w modlitwie po Komunii znowu pojawiły się słowa: zjednocz wszystkich, których posiliłeś tym samym Chlebem.

Pamiętam, że poczułem ogromne przynaglenie, aby przed końcowym błogosławieństwem powiedzieć ludziom, że Jezus pragnie aby ta jedność z Eucharystii przeniosła się do naszych domów, rodzin, szkół i miejsc pracy.
Dzisiaj natomiast słyszymy, że Jezus przyszedł pojednać świat i nam przekazał słowo jednania. Spróbuj podjąć tę misję z wiarą i odwagą. Nie bój się głosić ludziom, że Bóg oddał za nich życie, aby byli jednością i dążyli do tego samego celu. Demaskuj wszelkie demony nienawiści, braku przebaczenia, pychy, kłamstwa, nieczystości i wiele innych;

I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Mk 3, 14-15

Mimo, że może nie jesteś biskupem ani egzorcystą, to możesz głosząc prawdę Ewangelii demaskować wszelkie zło. Módl się także z wiarą za tych, którzy są miotani przez różne grzechy. Naprawdę możesz wyprosić prawdziwą wolność takim osobom. Nigdy nie bój się mówić, że Jezus Chrystus ma moc przerywać wszelkie kajdany zła, które nękają człowieka.

Niezwykłą historię pojednania ukazuje dzisiaj także czytanie z Liturgii Słowa (1 Sm 24, 3-21) Zachęcam, żeby odnaleźć tę wzruszającą scenę.

Panie Jezu, dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Proszę Cię za wszystkimi najbardziej skłóconymi ludźmi/całymi rodzinami. Stań pośród nich. Pozwól im zobaczyć prawdę o wyniszczającej nienawiści i braku przebaczenia. (https://wyplynnaglebie.com/wyniszczajaca-nienawisc-i-uzdrawiajace-przebaczenie) Daj im łaskę pokornego pojednania. Niech mają siłę do wyciągnięcia dłoni. W końcu dla Ciebie Panie Jezu można uczynić wszystko!

oraz

oraz

Dodaj komentarz