Skarb Narodowy

Potem, usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie». Mk 12, 41-44

W kontekście dzisiejszych patriotycznych uroczystości patrzę na powyższe słowa. Myślę o ludziach, którzy dla Polski oddali wszystko. Pamiętamy, że żołnierze nawet śpiewali: Na stos rzuciliśmy nasz życia los… Można powiedzieć, że do skarbony narodowej wrzucili wszystko i nie zostawili nic dla siebie. Ten heroiczny patriotyzm zawstydziłby wielu współczesnych Polaków, którzy dobro narodowe traktują po macoszemu, a dbają tylko o swoje ego.

Zastanów się podczas dzisiejszych obchodów Święta Niepodległości nad tym, ile Ty dałeś i wciąż dajesz Polsce. Co konkretnie dla niej robisz? Jak wyraża się w Twoim życiu miłość do Ojczyzny? Czy jesteś gorliwym i sumiennym uczniem, pracownikiem, pracodawcą? Czy wychowujesz dzieci i młodzież dając dobry przykład i przekazując najważniejsze wartości?

Dwa dni temu we wszystkich szkołach w Polsce śpiewaliśmy Hymn Polski o godz. 11.11. Uczniowie przyszli ubrani na galowo. Ich wygląd zewnętrzny był prześliczny. Pomyślałem wtedy i powiedziałem do nich: obyście tak pięknie wyglądali w Waszych sercach – wtedy dacie Polsce najwięcej! Daj Boże, aby ktoś to zrozumiał. Prawdziwy patriotyzm jest przede wszystkim w czystym sercu zjednoczonym z Bogiem, z którego wydobywa się uczciwe i pełne ofiarności życie dla Jezusa, Kościoła i Ojczyzny.

Bóg wiary dochowuje na wieki,
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
chlebem karmi głodnych,
wypuszcza na wolność uwięzionych. Ps 146, 6-7

Panie, Ty przed stu laty pozwoliłeś nam na nowo odzyskać wolność. Dziękujemy Ci za to i prosimy, abyśmy nie popadali więcej w niewolę grzechu, która prowadzi do upadku wartości moralnych i narodowych. Dla Ciebie chcemy być dumnymi i bogobojnymi Polakami, którzy będą z Twoją pomocą budować Królestwo Boże na swojej polskiej ziemi! Tak nam dopomóż Boże wszechmogący w Trójcy jedyny i wszyscy święci!

oraz

oraz

Dodaj komentarz