Przemówienie Anioła

Wtedy Rafał poprosił ich obu na bok i rzekł do nich: «Uwielbiajcie Boga i wysławiajcie Go przed wszystkimi żyjącymi za dobrodziejstwa, jakie wam wyświadczył, aby było uwielbione i wsławione Jego imię. Rozgłaszajcie wobec wszystkich ludzi słowa Boże, jak na to zasługują, i nie ociągajcie się z wyrażaniem Mu wdzięczności. Ukrywać tajemnice królewskie jest rzeczą piękną, ale godną pochwały jest ujawniać i wysławiać dzieła Boże. Czyńcie dobrze, a zło was nie spotka. Lepsza jest szczera modlitwa i miłosierdzie połączone ze sprawiedliwością aniżeli bogactwo pochodzące z nieprawości. Lepiej jest dawać jałmużnę aniżeli gromadzić złoto. Jałmużna uwalnia od śmierci i oczyszcza z wszelkiego grzechu. Ci, którzy dają jałmużnę, nasycą się życiem. Ci, którzy popełniają grzech i nieprawość, są wrogami własnej duszy. Odkryję przed wami całą prawdę, nie ukrywając niczego. Już was pouczyłem i powiedziałem: Piękną jest rzeczą zachowywać tajemnicę królewską, ale godną wszelkiej pochwały ujawniać dzieła Boże. A teraz: gdy ty i Sara modliliście się, ja przypomniałem wasze błagania przed majestatem Pańskim; tak samo, gdy chowałeś zmarłych. A kiedy nie wahałeś się wstawać i opuszczać swojego posiłku, i iść, by pochować zmarłego, ja zostałem posłany, aby cię wypróbować. Równocześnie posłał mnie Bóg, aby uzdrowić ciebie i twoją synową, Sarę. Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański. A teraz uwielbiajcie Pana na ziemi i dziękujcie Bogu! Oto ja wstępuję do Tego, który mnie posłał. Opiszcie to wszystko, co was spotkało». I odszedł. Tb 12, 6-15. 20

Wyobraź sobie doświadczonego Tobiasza, który bezpośrednio po uzdrowieniu dziękuje i obdarowuje Rafała. Po czym dowiaduje się, że rozmawia z aniołem posłanym do niego przez Boga. Spróbuj jeszcze raz powoli przeczytać każde zdanie, które wypowiada Boży posłaniec. Szukaj przesłania dla siebie. Nie bój się zobaczyć oczyma wiary, że on jest w Twoim pokoju i mówi właśnie do Ciebie. Usłysz zachętę do uwielbiania Stwórcy i dziękczynienia Mu za wszystkie dobrodziejstwa. Postanów iść za radą, aby chętnie dawać jałmużny, które gładzą liczne grzechy. Możesz także zobaczyć siebie w kontekście jakiegoś trudnego doświadczenia (np. choroby, czy samotności). Przyjmij tę próbę z głęboką ufnością i szukaj wokół siebie Bożych posłańców. Pan naprawdę jest blisko Ciebie w takich momentach. Co by nie działo się w Twoim życiu, zawsze dziękuj i wysławiaj Boga za Jego drogi, którymi prowadzi Cię do zbawienia.

A teraz rozważcie, co wam uczynił, i dziękujcie Mu głośno. Tb 13, 7a

Dzisiaj jest jeszcze jeden wzruszający fragment z Ewangelii:

Potem, usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie». Mk 12, 41-44

Zobacz serce tej ubogiej wdowy. Czy potrafisz tak, jak ona oddać Bogu wszystko to, co ,,posiadasz”? Zauważ z jaką miłością Jezus spogląda na serce tej kobiety, która składa całą swoją ufność w Panu. Weź z niej przykład i nie martw się o to, ile masz na koncie, w portfelu i kiedy przyjdzie kolejna wypłata albo zasiłek. Bóg w swoim czasie da Ci swoich aniołów, którzy pomogą Ci zaspokoić najważniejsze potrzeby. Ty trwaj przy Nim i ufaj w każdym czasie.

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Mt 5, 3

Panie, cały zależę od Ciebie. Oddać się Tobie w pełni. Rozporządzaj mną według Twojej świętej woli.

oraz

One Reply to “Przemówienie Anioła”

Dodaj komentarz