Dlaczego warto być uczciwym?

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe dobro powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to któż wam da wasze?

Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!» Słuchali tego wszystkiego chciwi na grosz faryzeusze i podrwiwali sobie z Niego. Powiedział więc do nich: «To wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych». Łk 16, 9-15

Jak reaguje Twoje serce na dzisiejsze słowa Jezusa? Czy masz sobie coś do zarzucenia w sprawie zdobywania pieniędzy i gospodarowania nimi? Mamona jest tak naprawdę marnością. Te niewiele znaczące banknoty i monety są jednak papierkiem lakmusowym naszego serca. Jak zarządzamy nimi uczciwie, to można być spokojnym nie tylko o życie na ziemi, ale i w niebie. Odwrotnie dzieje się, gdy nasze serca gubią się i zaczynają kombinować. Wtedy wnętrze człowieka robi się poszarpane i drży nie tylko o doczesność, ale i wieczność.

Dlaczego warto być uczciwym? Dla Boga, który wszystko widzi i odda w swoim czasie każdemu według jego czynów. Warto także starać się być sprawiedliwym i uczciwym dla dobra wspólnego większych i mniejszych społeczności. Uczciwość zawsze buduje prawdziwe zaufanie i dobre relacje. Myślę, że wiele ludzi cierpi z powodu utraty przyjaciół właśnie przez pieniądze, które stały się kością niezgody. Tak dzieje się w rodzinach, przyjaźniach i w ogóle wszystkich społecznościach. Gdy taka sytuacja dotknie Ciebie, to nie przejmuj się zbytnio tym, ile straciłeś pieniędzy. Człowiek jest ważniejszy niż mamona. Warto jednak poruszać temat uczciwości z osobami zapatrzonymi w te marne papierki i monety.

Umiem cierpieć biedę, umiem też korzystać z obfitości. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, korzystać z obfitości i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku. Flp 4, 12-14

Panie Jezu, dziękuję za przykład św. Pawła i jego wolność od dóbr materialnych. Ukształtuj moje serce do takiej głębokiej wolności. Wiem, że Ty zatroszczysz się o mnie w każdych warunkach życia.

Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza
i swoimi sprawami zarządza uczciwie.
Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje
i pozostanie w wiecznej pamięci.
Jego wierne serce lękać się nie będzie.
Rozdaje i obdarza ubogich,
jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze,
wywyższona z chwałą będzie jego potęga. Ps 112, 5-6. 8a-9

oraz

Dodaj komentarz