Żeby Polska była Polską!

Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga (…) Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem (…) Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Łk 1, 30. 35a. 37

Gdy Bóg ukazuje plan, to uzdalnia także do wykonania go. Tak było z Maryją, która otrzymała niezwykłą łaskę uwierzenia w Boże macierzyństwo. Anioł Gabriel umocnił ją powyższymi słowami. Spróbuj usłyszeć te zdania w kontekście swojego życia i konkretnych zadań, które Bóg stawia przed Tobą. On naprawdę może odebrać od Ciebie cały lęk i dać Ci mocną ufność. Otwórz się na Ducha Świętego, który napełni Cię prawdziwą mocą. Gdy otworzysz całe swoje serce na Pana, to realnie doświadczysz wszechmocy Boga, dla którego nie ma nic niemożliwego. Powoli zaczniesz widzieć małe cuda. Nie bój się łaski, która jest w obfitości dla każdego.
Panie, dziękuję za kolejne umocnienie mnie w wierze. Twoja wszechmoc napełnia mnie ufnością. Oddaje Ci wszystkie moje sprawy i tych, którzy polecają się mojej modlitwie. Niech się dzieje Twoja wola!
Wczoraj podczas wieczornej ewangelizacji ulicznej spotkałem Panią, która była bardzo zaniepokojona sytuacją w Polsce. Gdy modliliśmy się na ulicy za naszą Ojczyznę, to zauważyłem w niej silną wiarę w Bożą opatrzność i wstawiennictwo Maryi. (https://www.facebook.com/pg/BratAlbertRadom/videos/)
Dlatego też apeluję do wszystkich zaniepokojonych: Módlcie się za Polskę i róbcie swoje. Bóg wyprowadzi z tego dobro. Ufajmy do końca.

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat cały i jego mieszkańcy. Ps 24, 1

oraz

Dodaj komentarz