Bądź gotowy i nie lękaj się

Jezus zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: «Królestwo Boże nie przyjdzie w sposób dostrzegalny; i nie powiedzą: „Oto tu jest” albo: „Tam”. Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest». Do uczniów zaś rzekł: «Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam: „Oto tam” lub: „Oto tu”. Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, jaśnieje od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego. Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie». Łk 17, 20-25

Czy doświadczasz królestwa Bożego w swoim sercu, małżeństwie, rodzinie, kościele, miejscu pracy, szkole itd.? Czy dostrzegasz Jezusa, który cały czas jest przy Tobie i pragnie żywej relacji? Gdzie najgłębiej czujesz Jego obecność? Czy Msza święta i Komunia święta są dla Ciebie momentem największej bliskości z Panem? On tak bardzo tęskni za Twoim żywym sercem, za Twoją miłością, za każdym czułym słowem, za każdym DZIĘKUJĘ…

Gdy wejdziesz w żywą, pełną serca relację z Chrystusem, to nie będziesz lękał się dnia Syna Człowieczego. Będziesz stale gotowy na ten dzień. Właściwie to moment przyjścia Twego Pana i Zbawiciela będzie dla Ciebie codziennie w Komunii świętej. To będzie chwila, która stanie się największym umocnieniem Twego serca. Walcz o to, aby tych chwil było jak najwięcej, abyś nie stracił choćby jednego dnia.

Życzę dzisiaj wszystkim Polakom Mądrości, o której słyszymy w Liturgii Słowa:

Jest w Mądrości duch rozumny, święty, jedyny, wieloraki, subtelny, rączy, przenikliwy, nieskalany, jasny, niezadający bólu, miłujący dobro, bystry, niepowstrzymany, dobroczynny, miłujący ludzi, mocny, niezawodny, beztroski, wszechmogący i wszystkowidzący, przenikający wszelkie duchy rozumne, czyste i najsubtelniejsze. Mądrość bowiem jest ruchliwsza od wszelkiego ruchu; przez wszystko przechodzi i przenika dzięki czystości. Jest bowiem tchnieniem mocy Bożej i przeczystym wypływem chwały Wszechmocnego, dlatego nic skażonego do niej nie przylgnie. Jest bowiem odblaskiem wieczystej światłości, zwierciadłem bez skazy działania Boga, obrazem Jego dobroci.

Jedna jest, a wszystko może, pozostając sobą, wszystko odnawia, a przez pokolenia zstępując w dusze święte, kształtuje przyjaciół Bożych i proroków. Bóg bowiem miłuje tylko tego, kto przebywa z Mądrością. Bo ona piękniejsza niż słońce i niż wszelki gwiazdozbiór. Porównana ze światłością – uzyska pierwszeństwo, po tamtej bowiem nastaje noc, a Mądrości zło nie przemoże. Sięga potężnie od krańca do krańca i włada wszystkim z dobrocią. Mdr 7, 22 – 8, 1

O, jak mi się marzą tacy Polacy, którzy są jednego Ducha, jednej wiary i miłości, czerpią z jednej Mądrości! PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY! ZSTĄP I ODNÓW OBLICZE ZIEMI, TEJ ZIEMI!

Ja jestem krzewem winnym, a wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity. J 15, 5ab

Kochany Jezu, wierzę, że my Polacy możemy przynieść jeszcze wiele obfitych owoców wiary i miłości dla Polski i całego świata. Niech tak się stanie dla Twojej chwały!
Maryjo, kochana Mamo, Królowo Polski, dziękuję za opiekę nad naszą kochaną Polską. Proszę ratuj nas przed utratą wiary, miłości i nadziei. Uproś nam łaskę wejścia w głębszą relację z Twoim Synem, abyśmy byli gotowi na Jego przyjście.
Św. Józefie, proszę opiekuj się nami w tym niełatwym czasie i broń przed atakami złego.
Święci Stanisławie, Wojciechu, Andrzeju Bobolo, św. Stanisławie Kostko, prosimy was razem ze wszystkimi świętymi o ochronę przed wszelkim wpływem zła. Uproście nam łaskę czystej i pełnej ufności wiary w Bożą opatrzność.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

Dodaj komentarz