Poczuł głód

Nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód. A widząc z daleka figowiec, okryty liśćmi, podszedł ku niemu zobaczyć, czy nie znajdzie czegoś na nim. Lecz podszedłszy bliżej, nie znalazł nic prócz liści, gdyż nie był to czas na figi. Wtedy rzekł do drzewa: «Niechaj już nikt nigdy nie je z ciebie owocu!» A słyszeli to Jego uczniowie. Mk 11, 12-14

Popatrz sercem na Jezusa, który jest GŁODNY MIŁOŚCI. On wciąż szuka w moim i Twoim sercu pięknych, dojrzałych owoców. Czy karmisz Chrystusa każdego dnia słowami: kocham Cię mój Panie, dziękuje, że jesteś przy mnie, że dajesz mi Siebie, że pomagasz mi owocować, że mam siły do pracy, służby, nauki, kochania, przebaczania itd.? Czy chodzisz jak najczęściej na Eucharystię, aby najgłębiej jednoczyć się ze swoim Panem podczas Komunii świętej? Karmiąc się Nim z głęboką wiarą i wdzięcznością, karmisz także Jego Serce…

I przyszli do Jerozolimy. Wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, powywracał stoły tych, co zmieniali pieniądze, i ławki sprzedawców gołębi; nie pozwolił też, żeby ktoś przeniósł sprzęt jakiś przez świątynię. Potem nauczał ich, mówiąc: «Czyż nie jest napisane: Mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów? Lecz wy uczyniliście go jaskinią zbójców». Mk 11, 15-17

Świątynia ma być domem modlitwy. Twoje mieszkanie ma być domem modlitwy. Wreszcie TWOJE SERCE MA BYĆ DOMEM MODLITWY, w którym nieustannie przebywasz z Jezusem i oddajesz Mu chwałę i dziękczynienie we wszystkim. Jeśli jednak Twoje serce jest zapełnione marnościami (np. pieniędzmi, gadżetami i różnymi przywiązaniami, które nie są na chwałę Bożą), to robisz z serca jaskinię zbójcy. Jak w ogóle ktokolwiek i cokolwiek może wygrywać z Bogiem w naszym sercu? Jak bardzo trzeba mieć klapki na oczach i sercu…

Gdy zaś wieczór zapadł, Jezus i uczniowie wychodzili poza miasto. Przechodząc rano, ujrzeli figowiec uschły od korzeni. Wtedy Piotr przypomniał sobie i rzekł do Niego: «Rabbi, patrz, figowiec, który przekląłeś, usechł». Jezus im odpowiedział: «Miejcie wiarę w Boga! Zaprawdę, powiadam wam: Kto powie tej górze: Podnieś się i rzuć w morze, a nie zwątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. Dlatego powiadam wam: Wszystko, o co prosicie w modlitwie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie coś przeciw komuś, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze». Mk 11, 18-25

Obyś nie stał się uschłym figowcem, na którym Jezus nie znajdzie żadnego owocu miłości. Jeśli czujesz się wewnętrznie uschły, to módl się z całych swoich sił o łaskę wskrzeszenia do żywych i proś innych o modlitwę. Poruszaj niebo. Błagaj o pomoc świętych. Bóg na pewno pragnie Twojego owocowania. WIERZ TYLKO I PRZEBACZ WSZYSTKIM WSZYSTKO! Ufaj Panu, a przyjdzie czas wewnętrznego i zewnętrznego owocowania.

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili. Por J 15, 16

Panie Jezu Chryste, Ty wciąż jesteś tak głodny naszej żarliwej miłości, a my tak często ledwo co owocujemy. Ożyw nas i pomóż piękniej owocować, aby ukoić pragnienie Twojego Najświętszego Serca.
Maryjo, kochana Mamo, wstawiaj się za nami, abyśmy pragnęli jedynie Bożej miłości i w niej zatapiali się dzień za dniem nie pomijając żadnych ludzkich obowiązków. Obyśmy zatopieni w Panu czynili wszystko na chwałę Trójcy Świętej.
Św. Józefie, najcichszy, ale jakże pięknie owocujący i karmiący Jezusa poprzez swoje czyste serce. Wstawiaj się za nami, abyśmy cali oddali się Bogu według Jego woli.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

oraz

Dodaj komentarz