Pokój i bezpieczeństwo

Moje owce słuchają mojego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. J 10, 27-29

Wczoraj w Ewangelii słyszałeś o złodzieju, który chce Cię doszczętnie ograbić… Dzisiaj Chrystus mówi, że nikt nie jest w stanie wyrwać Cię z Jego ręki… Jeżeli tylko trwasz przy Nim w głębokim wewnętrznym zjednoczeniu, jeżeli starasz się kochać Go z całych sił, jeżeli żyjesz w łasce uświęcającej i stale zgłębiasz Jego naukę, tym samym trwasz w prawdzie – diabeł nie może Ci nic zrobić… Wszystkie jego kłamstwa są zdemaskowane… On nie jest większy i mądrzejszy od Boga, a także człowieka zjednoczonego z Nim… Wiem, że nasuwa Ci się pytanie o wolną wolę człowieka, który może sam odejść z Bożej owczarni… Tak jest… Ale nawet taka osoba jest w zasięgu Jego łaski… On w każdej chwili może dać siłę, by wrócić do Niego…
Dziękuję Ci Panie za to, że jesteś dla mnie źródłem pokoju i bezpieczeństwa…

Dodaj komentarz