Pokochaj Prawdę

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę». Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?» Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie». J 14, 1-6

Popatrz na swoje serce. Czy w ostatnim czasie pojawiły się tam jakieś lęki? Czy trwożysz się z jakiegokolwiek powodu? Może dochodzą do Ciebie różne głosy związane z tym, co dzieje się obecnie oraz przez ostatnie lata i pojawia się jakaś niepewność. Posłuchaj, co mówi do Ciebie Jezus: NIECH SIĘ NIE TRWOŻY SERCE TWOJE… Czy słyszysz te słowa w głębi swego serca? Czy one uspokajają Cię?

Zacznij myśleć o mieszkaniu, które czeka dla Ciebie, gdy idziesz przez życie wiernie według Bożej woli i kochasz Jezusa z całego serca. Twój Pan i Zbawiciel przygotował Ci wspaniałe mieszkanie. Ono jest dla Ciebie i dla tych, którzy wybrali Chrystusa – PRAWDĘ, DROGĘ I ŻYCIE. Rozraduj się tą dobrą nowiną. Żyj nią i opowiadaj innym, że warto iść z Jezusem przez życie. On uzdrawia z wszelkich lęków i daje pokój.

Chociaż nie znaleźli w Nim żadnej winy zasługującej na śmierć, zażądali od Piłata, aby Go stracił. Gdy wykonali wszystko, co było o Nim napisane, zdjęli Go z krzyża i złożyli w grobie. Ale Bóg wskrzesił Go z martwych, a On ukazywał się przez wiele dni tym, którzy z Nim razem poszli z Galilei do Jeruzalem, a teraz dają świadectwo o Nim przed ludem. My właśnie głosimy wam Dobrą Nowinę o obietnicy danej ojcom: że Bóg spełnił ją wobec nas jako ich dzieci, wskrzesiwszy Jezusa. Tak też jest napisane w psalmie drugim: „Ty jesteś moim Synem, Ja Ciebie dziś zrodziłem”. Dz 13, 28-33

Ukazywał się przez wiele dni (setki lat w Eucharystii) tym, którzy z Nim razem poszli do swoich miast, a teraz dają świadectwo o Nim i Jego Ewangelii. Czy należysz do tych, którzy żyją z Jezusem i dla Jezusa? Czy jesteś jednym z dających świadectwo o Bogu żywym? Jezus jest wciąż żywy i tacy będą ci, którzy cali żyją dla Niego. Pięknie potwierdzają to święci, którzy nieustannie wstawiają się za ludźmi pielgrzymującymi do swoich mieszkań w niebie.

«Oto Ja ustanowiłem swego Króla
na Syjonie, świętej górze mojej».
Wyrok Pański ogłoszę:
On rzekł do Mnie: «Ty jesteś moim Synem,
Ja dzisiaj zrodziłem Ciebie.
Żądaj, a dam Ci w dziedzictwo narody
i krańce ziemi w posiadanie Twoje.
Żelazną rózgą będziesz nimi rządził,
skruszysz ich jak gliniane naczynie».
A teraz, królowie, zrozumcie,
nauczcie się, sędziowie ziemi.
Służcie Panu z bojaźnią,
z drżeniem całujcie Mu stopy.
Ps 2, 6-7. 8-9. 10-12a

Jezu Chryste, pokorny Królu, który w swoim czasie ukarzesz wszystkim pełnię swojej potęgi, władzy, sprawiedliwości, miłosierdzia i miłości. Proszę o łaskę skruchy dla wszystkich, którzy odrzucili Ciebie, Twoją Ewangelię oraz niebiańskie mieszkania. Ratuj Panie pysznych tego świata.
Maryjo, Królowo Nieba i Ziemi, proszę, wstawiaj się za nami, abyśmy z miłością oraz drżeniem całowali stopy Chrystusa Króla oraz służyli Mu z prawdziwym oddaniem.
Św. Józefie, wiem, że walczysz razem ze świętymi za wszystkimi pogubionymi. Proszę, nie ustawaj w tej walce o biedną ludzkość, która zbłądziła w swojej pysze.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

Dodaj komentarz