Pójdź za Nim

Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» A on wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: «Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?» On, usłyszawszy to, rzekł: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników». Mt 9, 9-13

Wyobraź sobie Jezusa przechodzącego obok wielkiego grzesznika i mówiącego do niego: Pójdź za Mną! Cóż miał zrobić Mateusz, który był zmęczony oszukiwaniem ludzi i siebie? Wyszedł wreszcie ze swojej zakłamanej celnej klatki i zaczął nowe życie z Chrystusem. Wreszcie poznał kogoś, kto jest Drogą, Prawdą i Życiem. Od tej chwili jego życie stało się niezwykłą przygodą. Nie liczyły się już pieniądze. Nie trzeba było oszukiwać ludzi. Przy Jezusie nie brakowało mu chleba, cudów, dobrych ludzi, ale przede wszystkim było pod dostatkiem prawdziwej, bezinteresownej miłości.

Popatrz teraz na siebie i swoje życie. Czy nie jesteś zamknięty w jakiejś zakłamanej klatce? Czy Jezus nie woła dzisiaj do Ciebie: Pójdź za Mną? Nie musisz iść od razu na księdza albo zakonnicę. Po prostu żyj według Jego woli. Słuchaj Go w swoim sercu, na liturgii, w słowie Bożym. Wzrastaj w miłości i bądź prawdziwie wolny.

Bracia: Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Ef 4, 1-3

Św. Paweł, który jest autorem powyższych słów, także pozostawił bardzo grzeszne życie i poszedł za Jezusem. Tym samym napisał niezwykły życiorys, o którym czytają ludzie całego świata już prawie 2 tysiące lat. Dlaczego ja i Ty nie mamy pisać kolejnej świętej historii poprzez życie w jedności z Chrystusem? Odwagi!

Panie, dziękuję za to, że spojrzałeś na mnie grzesznika i zaprosiłeś na niezwykłą drogę. Daj mi łaskę odważnego kroczenia za Tobą przez całe moje życie.

Polecam dwa załączniki:

oraz

Dodaj komentarz