Co cieszy Twoje serce?

Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób, Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały, udzielając ze swego mienia. Łk 8, 1-3

Wczoraj w Ewangelii Jezus mówił, że komu wiele wybaczono, ten bardziej miłuje. W tym kontekście popatrz na serca kobiet z dzisiejszej perykopy. Maria zwana Magdaleną, Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda, Zuzanna i wiele innych usługują Jezusowi oraz Apostołom, a także udzielają im ze swego mienia. Te kobiety zdają sobie sprawę z tego, że otrzymały coś bezcennego, czego nie da się nabyć za żadne skarby świata. Są wdzięczne Chrystusowi i odpłacają się najlepiej jak potrafią. One po prostu służą swemu Panu i Zbawcy i pragną, aby jak najwięcej osób dostąpiło takiej wolności jak one.

Czymś, co bez wątpienia najbardziej zniewala ludzi jest chciwość pieniędzy. Już tak wielu ludzi powiedziało, że pieniądze szczęścia nie dają, a jednak non stop wszyscy gonią za nimi i mówią twardo, że są wolni w ich używaniu. No ciekawe, czy pytają codziennie Jezusa, jak nimi gospodarować i z kim podzielić się tym, co Bóg pozwolił im tymczasowo posiadać… Polecam dzisiaj także słowa św. Pawła, które dają dużo światła na rzeczy tego świata;

Wielkim zaś zyskiem jest pobożność w połączeniu z poprzestawaniem na tym, co się ma. Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; nic też nie możemy z niego wynieść. Mając natomiast żywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni. A ci, którzy chcą się bogacić, popadają w pokusę i w zasadzkę diabła oraz w liczne nierozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubie i zatraceniu. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zbłądzili z dala od wiary i sobie samym zadali wiele cierpień.

Ty natomiast, o człowiecze Boży, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobywaj życie wieczne: do niego zostałeś powołany i o nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. 1 Tm 6, 6-12

Bądź zadowolony z tego, co masz. Nie ścigaj się z tym światem, żeby mieć więcej i więcej. Prawdziwe szczęście znajdziesz w miłości do Boga i służbie Mu. Tak postąpiły kobiety w dzisiejszej Ewangelii oraz Apostołowie. Oni odnaleźli największy skarb i poświęcili dla Niego całe swoje życie.

Dlaczego miałbym się trwożyć w dniach niedoli,
gdy otacza mnie złość podstępnych,
którzy ufają swoim dostatkom
i chełpią się ogromem swego bogactwa?
Nikt przecież nie może samego siebie wykupić
ani nie uiści Bogu ceny za siebie należnej.
Nazbyt jest kosztowne wyzwolenie duszy
i nigdy mu na to nie starczy,
aby żyć wiecznie i nie ulec zagładzie.
Nie martw się, gdy ktoś się wzbogaci,
gdy wzrośnie zamożność jego domu,
bo kiedy umrze, nic nie weźmie z sobą,
a jego bogactwo za nim nie pośpieszy.
I chociaż w życiu schlebia sam sobie:
«Będą cię sławić, że urządziłeś się dobrze»,
iść musi do pokolenia swych przodków,
do tych, co na wieki nie ujrzą światła.
Ps 49, 6-7. 8-10. 17-18. 19-20

Panie Jezu, Ty jesteś dla mnie wszystkim. Za Tobą pragnę podążać każdego dnia. Chroń mnie przed pokusami tego świata, abym nigdy nie odszedł od Ciebie i nie dokonał najgłupszego wyboru, którym jest podążanie za marnościami.

Polecam dzisiaj w załączniku kilka słów o chorobie chciwości.

Dodaj komentarz