Niezwykła pasja

Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych». Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie, i miały je w obfitości. J 10, 2-5. 10b

Wyobraź sobie, że jesteś jedną spośród milionów owiec. Masz jakieś swoje pastwisko. Jest też pasterz, który strzeże Cię i czuwa, aby nic Ci nie brakowało. Znasz głos pasterza i czujesz się przy nim bezpiecznie. W chwilach zagrożenia zawsze możesz liczyć na pomoc. Czy czujesz się tak w Kościele? Czy wierzysz głęboko w to, że Jezus – Dobry Pasterz jest zawsze przy Tobie? Czy dostrzegasz troskę ziemskich pasterzy, których Bóg posyła, aby chronili Cię przed złem i przestrzegali przed wszelkimi zagrożeniami? Jaki jest Twój stosunek do biskupów i kapłanów? Czy pomagasz im w duszpasterzowaniu? Czy swoimi postawami scalasz ziemskie owczarnie? Żyjemy w czasach, w których coraz mniej osób odpowiada Bogu na głos powołania. Dlatego też może przyjść czas, że zacznie brakować pasterzy. Biedni ludzie zaczną odczuwać głód sakramentów, a zwłaszcza Eucharystii. Potrzeba zrobić wszystko, aby duch ofiarności i służby powrócił do ludzi młodych, aby odpowiedzieli Bogu z odwagą i męstwem TAK – niech się dzieje Twoja wola. Potrzeba większego klimatu wiary w dzisiejszych rodzinach. Trzeba przestać wychowywać w złym duchu egoizmu, materializmu i kultu siebie. W domu, w którym liczy się być, a nie mieć – zawsze znajdzie się odwaga do zostawienia wszystkiego i pójścia za Chrystusem, aby całym sobą być dla ludzi i z miłością służyć im. Pójście za Jezusem i bycie ziemskim pasterzem jest niezwykłą pasją, w której są wciąż nowe wyzwania. Tu toczy się codzienne bitwy ze złem, aby uwolnić ludzi ze zniewalających więzów. Nie wiem, czy producenci gier komputerowych wymyślili już lepszą grę z bardziej fascynującymi misjami niż codzienne misje, które stawia życie. Postanów już dzisiaj odkrywać wolę Boga na ten dzień i całe dalsze życie. Nie bój się Bożych wyzwań. Pasterz jest zawsze przy Tobie. Pytaj Go, czy chce mieć takiego pomocnika jak Ty.

Pan jest moim pasterzem,
niczego mi nie braknie,
pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć,
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoją chwałę.
Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę,
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą.
Stół dla mnie zastawiasz
na oczach mych wrogów. Ps 23, 1-5a

Panie, dziękuję za łaskę bycia ziemskim pasterzem. Bądź we mnie i przewódź tym, których powierzyłeś mojej opiece. Proszę Cię także za młodymi ludźmi, aby nie bali się wejść na drogę powołania. Pomóż im odkryć piękno bycia Twoim narzędziem.
W dzisiejszych załącznikach znajdziecie 3 drogi powołania 🙂

oraz

oraz

One Reply to “Niezwykła pasja”

Dodaj komentarz