Pełne zaufanie

Jezus zawołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich: „Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; nie miejcie też po dwie suknie. Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie. Łk 9, 1-3. 6

Wyobraź sobie scenę posłania Apostołów… Jezus karze im całkowicie zaufać… Chce, aby byli wolni od spraw materialnych… Mają iść w Jego imię i głosić Królestwo Boże… Mogą także uzdrawiać mocą Jezusa… Tak też się dzieje… Dzięki postawie Apostołów nauka Jezusa i moc Jego uzdrowienia dociera do wszystkich zakątków…
Zapytaj dzisiaj Jezusa, do czego posyła właśnie Ciebie… Jaka jest Jego wola na „Twój” dzień?… Jak masz głosić Ewangelię?… Kogo chce darzyć miłością poprzez Twoją osobę?… On potrzebuje Cię, by docierać do ludzi spragnionych miłości… Przestań się lękać i daj im żywego Boga w Jego słowie i mocy…
Patrząc na swoje skromne doświadczenia ewangelizacyjne – zauważam, że Jezus bardzo pragnie wyjść z Kościoła i pójść na obrzeża miast i wsi… Chce być w tych najciemniejszych zakamarkach… Potrzebuje naszego całkowitego zaufania i otwarcia się na Jego wolę… Wiele wydarzeń pokazało mi, że idąc z Jezusem w sercu – nie ma się czego lękać… Mając w sercu pokój i miłość jesteś wyposażony w najsilniejszą moc, którą możesz przemieniać każdego spotkanego człowieka…
Kilka dni temu przed ewangelizacją w moim mieście pojechałem na szybkie zakupy… Zobaczyłem cierpiącego alkoholika… Pomyślałem – przecież ewangelizacja nie musi zacząć się za 2 godz. Już teraz jestem powołany, aby pobyć z tym człowiekiem… i dać mu miłość Jezusa Chrystusa… To doświadczenie przypomniało mi, że Jezus w każdej godzinie mojego dnia pragnie dawać komuś miłość…
Dziękuję Ci Panie za to, że pragniesz rozlewać swoją miłość przeze mnie niegodnego grzesznika… Oddaję się cały Tobie i proszę pokornie, abym nie psuł Twojego dzieła miłości…

Dodaj komentarz