Nieskalani przed Jego obliczem

W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi.

Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. J 1, 4-14

W Nim było, jest i będzie prawdziwe światło! To światło jest zupełnie inne od światła, które dają noworoczne fajerwerki, flesze aparatów albo reflektory z estrady. Jego światło daje pokorny, cichy, przenikający blask, który otwiera serca i ujawnia całą prawdę o człowieku i jego powołaniu do życia w obecności wcielonej Miłości. Idź za tym Światłem. Pozwól Mu przeniknąć siebie i świeć Nim wokół, aby jak największa liczba osób mogła dojść do Prawdy.

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa; On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich – w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Ef 1, 3-4

Jesteś powołany do bycia nieskalanym przed obliczem Boga. Idź dzisiaj na Eucharystię. Klęknij przed Jego obliczem. Jeśli nie możesz przystąpić do Komunii świętej, to najpierw klęknij przed Nim w konfesjonale. Wtul się w Jego miłosierdzie. Pozwól Mu objąć Twoje zranione ciało i duszę. Nich on ubierze Cie w lśniąco białe szaty jak umiłowanego syna/córkę. Później idź, przyjąć Go do serca i dziękuj najpiękniej, jak potrafisz.

Chwal, Jeruzalem, Pana,
wysławiaj twego Boga, Syjonie!
Umacnia bowiem zawory bram twoich
i błogosławi synom twoim w tobie.
Zapewnia pokój twoim granicom
i wyborną pszenicą ciebie darzy. Ps 147, 12-14

Panie Jezu, Ty mnie karmisz, chronisz, zapewniasz mi wewnętrzny pokój. Bądź uwielbiony Panie!
Maryjo, proszę, prowadź wszystkie swoje dzieci do Twego miłosiernego Syna.

oraz

Dodaj komentarz