On myśli o Tobie

Błogosławiony Pan, Opoka moja.
On mocą i warownią moją,
osłoną moją i moim wybawcą,
moją tarczą i schronieniem.
Panie, czym jest człowiek, że troszczysz się o niego,
czym syn człowieczy, że Ty o nim myślisz?
Do tchnienia wiatru podobny jest człowiek,
dni jego jak cień przemijają. Ps 144, 1b. 2abc. 3-4

Czy doświadczasz w swoim życiu troski Boga? Uświadom sobie to, że wszechmogący Stwórca stale myśli o Tobie. Patrząc w perspektywie wieczności da się zauważyć, że przemijamy jak cień i nasze życie ziemskie kończy się w mgnieniu oka. Mimo to, kochany Ojciec niebieski stale wpatruje się w nas i zaprasza do współpracy z Jego łaską, aby ten świat upiększać dobrymi czynami. Każdy kto w Nim pokłada nadzieję, stąpa na mocnym fundamencie, otrzymuje moc i nie chwieje się pod wpływem zmian: kulturowych, ustrojowych, środowiskowych itp.
Ciekawie patrzy i zgłębia świat Kohelet;

Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem: Jest czas rodzenia i czas umierania, czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono, czas zabijania i czas leczenia, czas burzenia i czas budowania, czas płaczu i czas śmiechu, czas zawodzenia i czas pląsów, czas rzucania kamieni i czas ich zbierania, czas pieszczot cielesnych i czas wstrzymywania się od nich, czas szukania i czas tracenia, czas zachowania i czas wyrzucania, czas rozdzierania i czas zszywania, czas milczenia i czas mówienia, czas miłowania i czas nienawiści, czas wojny i czas pokoju.
Cóż przyjdzie pracującemu z trudu, jaki sobie zadaje? Przyjrzałem się pracy, jaką Bóg obarczył ludzi, by się nią trudzili. Uczynił wszystko pięknie w swoim czasie, dał im nawet wyobrażenie o dziejach świata, tak jednak, że nie pojmie człowiek dzieł, jakich Bóg dokonuje od początku aż do końca. Koh 3, 1-11

Każdy człowiek żyje jakiś konkretny odcinek na osi czasu. Nie sposób jest zrozumieć całą oś. Gdy patrzy się w przeszłość, to wyciąga się konkretne wnioski. Gdy spogląda się w przyszłość, to mówi się o pewnych prognozach. Katolik jednak zdaje sobie sprawę, że w każdej chwili może być powtórne przyjście Jezusa, które będzie wiązało się ze sprawiedliwym sądem. Jedni pójdą do wiecznej chwały, a inni na wieczne potępienie. Dlatego też warto przeżywać każdy dzień tak, jakby np. wieczorem miało być spotkanie z Jezusem twarzą w twarz. Warto na wieczornych modlitwach stawać w prawdzie przez Bogiem i dziękować za wszelkie łaski, które otrzymało się danego dnia oraz pytać, co można było uczynić lepiej na Bożą chwałę. Taka praktyka z pewnością pomoże na przygotowanie się do czasów ostatecznych, które mogą nastąpić w każdej chwili.

Podziękuj dzisiaj Bogu za to, że wstałeś i przeżyj ten dzień dla Niego. Nie zapominaj, że On patrzy na Ciebie i da Ci siłę na wszystkie obowiązki. Pan będzie z Tobą w każdej chwili dnia. W Nim złóż całą swoją nadzieję i choćbyś nie doświadczał wsparcia od ludzi, to wiedz, że Bóg może i powinien być Twoją pierwszą motywacją. Dla Niego zawsze warto starać się z całych sił.

Boże – Ojcze, dziękuję Ci za to, że stale o mnie myślisz i pomagasz mi iść przez to moje krótkie życie. Dziękuję za Twoją miłość, która napędza mnie do dobrego działania.

Dodaj komentarz