Nowe życie dzięki Jezusowi

Tak mówi Pan: «Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy! Kupujcie i spożywajcie, dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko! Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę – na to, co nie nasyci? Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie uszu i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie Mnie, a dusza wasza żyć będzie. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Iz 55, 1-3. 6-7

Pewnie przyjdziesz dzisiaj do kościoła z przysmakami w koszyczku wielkanocnym, aby kapłan pobłogosławił je. Niech to nie będzie główny cel Twojego przyjścia do świątyni. Przyjdź i uklęknij przed grobem Pana Jezusa, oddaj Mu pokłon, ucałuj krzyż i podziękuj za to, że On nadał sens Twojemu życiu. Chociaż przez kilka chwil nasycaj się z bliska widokiem Chrystusa w monstrancji. Może jeszcze nie skorzystałeś z sakramentu pokuty. Odważ się poprosić księdza, aby pojednał Cię z Bogiem po błogosławieństwie pokarmów. Usłysz słowa z proroka Izajasza mówiące, że Bóg jest hojny w przebaczaniu. To może być najpiękniejszy dzień w Twoim życiu.

Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę
ze zdrojów zbawienia.
Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia!
Ukażcie narodom Jego dzieła,
przypominajcie, że Jego imię jest chwalebne.
Śpiewajcie Panu, bo czynów wspaniałych dokonał!
I cała ziemia niech o tym się dowie.
Wznoś okrzyki i wołaj radośnie, mieszkanko Syjonu,
bo wielki jest wśród ciebie Święty Izraela. Iz 12, 3-6

Bóg jest jedynym niewyczerpanym źródłem miłości. Przykro patrzy się na ludzi zmęczonych życiem (nawet w święta). Jak bardzo potrzeba takim osobom zapatrzenia się na Jezusa, w którym można odnaleźć siłę, sens istnienia i nieustannie rozpalone i kochające serce? Przylgnij dzisiaj do Niego jeszcze bardziej i poproś o nowe życie w Duchu Świętym, który poprowadzi Cię w czasie świąt oraz przez każdy dzień Twojego życia. Dzięki Niemu przestaniesz zamartwiać się o to, jak wypadniesz przed rodziną i znajomymi w te i inne dni. Może nawet zaczniesz głosić bliskim Ewangelię. 🙂

Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. To wiedzcie, że dla zniszczenia ciała grzesznego dawny nasz człowiek został z Nim współukrzyżowany po to, byśmy już dłużej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, został wyzwolony z grzechu. Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Rz 6, 5-11

Jesteś powołany do życia dla Boga i Jego chwały. Mocno postanów sobie, że od teraz żyjesz najpierw dla Jezusa, a potem dopiero dla rodziny, przyjaciół, znajomych oraz nieprzyjaciół. A i tak wszystko to, co dla nich czynisz niech będzie umotywowane miłością do Boga. Niech On zawsze będzie pierwszy w Twoim sercu. Dlaczego masz Go kochać aż tak bardzo? Ponieważ nikt nie dał Ci i nigdy nie da tyle najczystszej miłości, ile wciąż daje Ci Pan Bóg. On nawet przez chwilę nie przestał i nie przestanie kochać Ciebie. Podziękuj Mu dzisiaj z całego serca za Jego odwieczną miłość.

Panie, dziękuję za to, że Ty cały czas odnawiasz moją miłość i sprawiasz, że wciąż pragnę kochać Cię bardziej i bardziej. Dla Ciebie także chcę kochać mocniej wszystkich ludzi i głosić im Twoją miłość. Niech Twoje imię będzie nieustannie rozsławiane przez moje usta i czyny. Chwała Tobie Panie.

oraz

oraz

Dodaj komentarz