Jak wygrać z lękiem?

Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je. Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę? Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi». Mk 8, 35-38

Z pewnością każdego dnia masz przynajmniej kilka sytuacji, w których możesz przyznać się do Jezusa, swojej wiary i wynikających z niej zasad. Czy masz w sobie na tyle odwagi, aby dawać autentyczne świadectwo miłości do Boga? A może paraliżuje Cię lęk, który wynika z chęci zachowania konkretnej pozycji społecznej. Spójrz jeszcze raz na dzisiejsze słowa Jezusa. Jeżeli będziesz kurczowo trzymał się tego świata wstydząc się przy tym swojej wiary, to wiedz, że ten świat nie da Ci nic na Sądzie Ostatecznym. Wręcz przeciwnie twoje skarby okażą się największym ciężarem, który może przechylić Cię w stronę piekła. Nie mówię, że masz być żebrakiem. Wystarczy, żeby Twoje serce było daleko od tego wszystkiego, co nagromadziłeś ciężką pracą. Wszystko bowiem należy do Pana. To od Niego masz talenty i siły do rozwijania ich.

Któż będzie cię wyróżniał? Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał. 1 Kor 4, 7

Ludzie bardzo łatwo wbijają w pychę poprzez chwalenie. Przy tym tak często zapominają od kogo pochodzi wszystko i do kogo to zmierza. Postanów sobie dzisiaj stale dziękować Bogu za to, co ,,posiadasz”. Pytaj Boga, jak tym rozporządzać dla Jego większej chwały. I nie pozwól, aby ten świat przyćmił Ci Stwórce i najważniejsze wartości. Zamiast lękać się świata, miej bojaźń przed Bogiem, który cały czas patrzy na Ciebie i pragnie, abyś zrozumiał sens swojego istnienia.

Pan spogląda z nieba, widzi wszystkich ludzi. Patrzy z miejsca, gdzie przebywa, na wszystkich mieszkańców ziemi. On, który serca wszystkich ukształtował, który zważa na wszystkie ich czyny. Ps 33, 13-15

Pamiętaj, że przyjdzie dzień, w którym zdasz sprawę z każdej minuty życia oraz z majątku, który dostałeś od Stwórcy.
Panie, uzdrawiaj mnie ze wszystkich lęków. Uczyń mnie odważnym głosicielem Twojego orędzia zbawienia. Przenikaj moje serce swoją mocą, abym nigdy nie zaparł się Ciebie – mojego jedynego Pana i Zbawiciela. Tylko Ty dajesz radość mojemu sercu. Świat nigdy nie da mi tyle, co Ty.

oraz

Dodaj komentarz