Świat Aniołów

Nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki Smok, Wąż Starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie.

I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: «Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych aż do śmierci. Dlatego radujcie się, niebiosa oraz ich mieszkańcy». Ap 12, 7-12a

Wyobraź sobie powyższą walkę aniołów na niebie. Biedne, zbuntowane anioły musiały przegrać, ponieważ sprzeciwiły się wszechmocnemu Bogu. Ich los był opłakany. Wieczne odłączenie od Stwórcy musiało ich zaboleć tak bardzo, że postanowili mścić się na ludziach umiłowanych przez Boga. Dlatego też cały czas doświadczamy zwodzenia, kuszenia, oskarżeń i wielu innych pokus, a niekiedy nawet i dręczeń.

Czekamy z utęsknieniem, aby wstąpić do chwały Jezusa Chrystusa, aby być w pełni wolnymi od wpływów demonów. Póki co mamy wspaniałą ochronę w postaci Archaniołów Michała, Gabriela, Rafała oraz Aniołów Stróżów. Warto uciekać się stale do nich i prosić, aby rozprawiły się z niewidzialnymi demonami, które wciąż próbują atakować konkretnymi pokusami.

Będę Cię sławił, Panie, z całego serca,
bo usłyszałeś słowa ust moich.
Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów. Ps 138, 1

Panie, uwielbiam Cię już teraz za to, że chronisz mnie przed złem. Twoja armia aniołów jest najpotężniejsza i wiem, że nie muszę lękać się zbuntowanych aniołów ciemności. Prowadź mnie Panie do Twojego Królestwa, abym mógł szczerze wyśpiewywać Tobie hymn chwały na wieki.

oraz

Dodaj komentarz