On jest z Tobą

A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną; nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. J 8, 29

Czy masz poczucie bliskości Boga? Kiedy odczuwasz Jego obecność? Czy starasz się codziennie czynić to, co podoba się Stwórcy? Czy szukasz woli Boga w każdym czasie? Jezus zapewnia dzisiaj mnie i Ciebie, że nigdy nie zostawi nas samych. Jeśli tylko będziemy szli według Jego woli, to możemy być pewni, że On podtrzyma nas w łasce do końca życia. Zupełnie inaczej jest z ludźmi, którzy nie przyjmują miłości Boga;

Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że Ja Jestem, pomrzecie w grzechach waszych. J 8, 24b

Niestety jest coraz więcej ludzi, którzy tracą wiarę w żywego Boga. Przez oddalenie się od Kościoła i życiodajnych sakramentów ich serca zaczynają przepełniać się smutkiem i goryczą. Bóg w swoim miłosierdziu wielokrotnie wyciąga do nich pomocną dłoń. Nieliczni chwytają się jej i odzyskują prawdziwe życie.
Jeśli znasz taką osobę, to bądź dla niej Bożym drogowskazem. Przypominaj jej o obecności Boga i Jego miłosiernej miłości, która daje szansę każdemu. Nie pozwól, aby Twój brat lub siostra w Chrystusie Panu umierali bez znajomości żywego Boga.
Ludzie, którzy oddalili się od Boga łatwo rozpoznać po narzekaniu;

I zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi: «Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny». Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi, tak że wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli więc ludzie do Mojżesza, mówiąc: «Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże». I wstawił się Mojżesz za ludem. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: «Sporządź węża i umieść go na wysokim palu; wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu». Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogoś wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu. Lb 21, 5-9

Nigdy nie trać ufności w miłość Boga, który troszczy się o swoje dzieci. Ty rób wszystko najlepiej, jak potrafisz, a będziesz miał wewnętrzną radość z życia i codziennych obowiązków. Przy tym nigdy nie zapominaj, że Pan jest z Tobą. On nigdy nie opuści Ciebie. Ty możesz odejść, ale On nie zaprze się samego Siebie. W chwilach największych doświadczeń patrz na krzyż. W nim znajdziesz odpowiedź na swój ból i poczujesz obecność tego, który przed Tobą został całkowicie odrzucony.

Pan przychyli się ku modlitwie opuszczonych i nie odrzuci ich modłów. Ps 102, 18

Panie, dziękuję Ci za to, że nigdy nie opuściłeś mnie. Tobie pragnę ufać do końca moich dni.

oraz

Dodaj komentarz