Moja wolność

Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli». J 8, 31-32

Porozmawiaj dzisiaj z Jezusem o swojej wolności. Znajdź wszystko, co ogranicza Cię. Z jednej strony mogą to być przykazania i wszystkie moralne oraz ludzkie zakazy. Natomiast z drugiej strony możesz czuć się zniewolony przez konkretne grzechy, które nie pozwalają Ci funkcjonować tak, jak byś chciał. Niektórzy czują się ograniczeni także przez pracodawców, rodziców, dziadków i ludzi, którzy są nad nimi. Coraz więcej ludzi czuje się spętanych brakiem przebaczenia. Gdy zastanowisz się dłużej, to lista ograniczeń może być naprawdę długa. Jak być w pełni wolnym w takim świecie? Czy prawdziwa wolność istnieje? O co chodzi Jezusowi, gdy mówi o wywalającej prawdzie?
Ja osobiście czuję się wolny mimo wszystkich powyższych ograniczeń. Przykazania nie są dla mnie zakazami, lecz wspaniałymi drogowskazami ku pełni szczęścia. Dziękuję za nie Bogu i wypełniam je z własnej woli z miłości do Niego. Wszelkie zakazy moralne i państwowe także szanuję, ponieważ rozumiem, że świat potrzebuje pewnego ładu. Dzięki Bożej łasce jestem także uzdrowiony z wszelkich zniewalających nałogów. Oczywiście jestem tylko grzesznikiem, ale czuję wewnętrzne oderwanie od grzechu. Nie chcę w nim trwać. Zawsze idę od razu do Jezusa, aby przeprosić Go za to, że dałem się zwieść. Nie czuję się także ograniczany przez starszych i przełożonych. Odczytuje ich wolę w duchu wiary. Jestem pewien, że Duch Święty pokieruje mnie zawsze i wszędzie. Z Nim czuję się całkowicie bezpieczny. Do tego wszystkiego dodam nieustanną ufność w to, że Jezus jest przy mnie. Codziennie trzymam Go w dłoniach i nie potrzeba mi nic więcej do szczęścia. To jest moja wolność.
Podzielę się jeszcze obszernym, ale wspaniałym pierwszym czytaniem:

Król Nabuchodonozor powiedział: «Czy jest prawdą, Szadraku, Meszaku i Abed-Nego, że nie czcicie mojego boga ani nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? Czy teraz jesteście gotowi – w chwili gdy usłyszycie dźwięk rogu, fetu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych – upaść na twarz i oddać pokłon posągowi, który uczyniłem? Jeżeli nie oddacie pokłonu, zostaniecie natychmiast wrzuceni do rozpalonego pieca. Który zaś bóg mógłby was wyrwać z moich rąk?» Szadrak, Meszak i Abed-Nego odpowiedzieli, zwracając się do króla Nabuchodonozora: «Nie musimy tobie, królu, odpowiadać w tej sprawie. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas wyratować z twej ręki, królu! Jeśli zaś nie, wiedz, królu, że nie będziemy czcić twego boga ani oddawać pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłeś». Na to wpadł Nabuchodonozor w gniew, a wyraz jego twarzy zmienił się w stosunku do Szadraka, Meszaka i Abed-Nega. Wydał rozkaz, by rozpalono piec siedem razy bardziej, niż było trzeba. Mężom zaś najsilniejszym spośród swego wojska polecił związać Szadraka, Meszaka i Abed-Nega i wrzucić ich do rozpalonego pieca. Król Nabuchodonozor popadł w zdumienie i nagle powstał. Zwrócił się do swych doradców, mówiąc: «Czyż nie wrzuciliśmy trzech związanych mężów do ognia?» Oni zaś odpowiedzieli królowi: «Oczywiście, królu». On zaś w odpowiedzi rzekł: «Lecz widzę czterech mężów rozwiązanych, przechadzających się pośród ognia, i nie dzieje się im nic złego; czwarty wyglądem przypomina anioła Bożego». Nabuchodonozor powiedział na to: «Niech będzie błogosławiony Bóg Szadraka, Meszaka i Abed-Nega, który posłał swego anioła, by uratować swoje sługi. W Nim pokładali ufność i przekroczyli nakaz królewski, oddając swe ciała, aby nie oddawać czci ani pokłonu innemu bogu poza Nim». Dn 3, 14-20. 91-92. 95

To jest kwintesencja wolności. Piec rozpalony siedem razy bardziej niż zwykle, a oni chodzą spokojnie pośród płomieni. Tak może być w Twojej pracy, rodzinie, szkole, klasie. Prawdziwa wolność jest zawsze w Twoim sercu.

Błogosławieni, którzy w sercu dobrym i szlachetnym zatrzymują słowo Boże i wydają owoc dzięki swojej wytrwałości. Por Łk 8, 15

Panie, dziękuję za pełną wolność i proszę za wszystkimi, którzy są zniewoleni kłamstwami. Daj im łaskę poznania pełnej prawdy o Tobie i poprowadź ich do prawdziwego życia.

oraz

Dodaj komentarz