Żywy Chleb

Jezus powiedział do Żydów: «Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało wydane za życie świata». Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: «Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?»

Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. J 6, 51-56

Chleb żywy…
Chleb żyjący w człowieku…
Chleb z nieba…
Ciało za życie świata…
Ciało wydane za moje życie…
Ciało i Krew sprawiające życie we mnie…
Ciało dające mi życie wieczne…
Ciało jako prawdziwy pokarm…
Krew jako prawdziwy napój…
Spożywam Jego Ciało i Krew, a On trwa we mnie, a ja w Nim…

Dzisiaj Panie, pragnę jedynie uklęknąć przed Tobą i powiedzieć: DZIĘKUJĘ!

Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. 1 Kor 10, 17

Jezu Chryste, prawdziwy pokarmie każdej spragnionej duszy, błagam Cię o wiarę dla ludzi, aby przyjmując Ciebie do serca, zrozumieli, że to jesteś Ty i by budowali na prawdzie jedność między sobą.

Dzisiejsze załączniki przeniosą Cię w duchową rzeczywistość:

oraz

Dodaj komentarz