Ojcze nasz

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie:

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień». Mt 6, 7-15

Modlitwa, która przetrwała prawie dwa tysiące lat i przetrwa do końca świata. Modlitwa, która po raz pierwszy wyszła z ust Syna Bożego. Modlitwa, w której cały świat woła do Boga: OJCZE NASZ… Odmów tą modlitwę dzisiaj z największą miłością i czułością. Wtul się w ramiona Ojca niebieskiego. Dziękuj za chleb powszedni, za wszystkie łaski. Proś o ochronę przed złem. Zapragnij, aby Królestwo Boże zagościło w sercach ludzkich. Nie bądź dzisiaj zbytnio gadatliwy na modlitwie. Pooddychaj tą prostą modlitwą. Może wystarczą słowa: OJCZE, TY WIESZ…

Wysławiajcie razem ze mną Pana,
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.
Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością,
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał,
i uwolnił od wszelkiego ucisku.
Pan słyszy wołających o pomoc
i ratuje ich od wszelkiej udręki.
Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu,
ocala upadłych na duchu. Ps 34, 4-7. 18-19

Boże Ojcze, dziękuję za Twoją wielką miłość i nieustanne karmienie mnie chlebem Bożym i powszednim. Niech się dzieje Twoja wola w moim życiu. Nie pragnę niczego więcej.

Tak mówi Pan Bóg: «Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa». Iz 55, 10-11

Jezu Chryste, dziękuję za najpiękniejszą modlitwę, za wszystkie owoce tej modlitwy. Dziękuję za ukazanie miłości Ojca. Dziękuję za Mamę – najwspanialszą z niewiast. Proszę Cię dzisiaj za wszystkimi kobietami w dniu ich święta. Obdarz je bukietem najpiękniejszych łask.
Maryjo, Kobieto, która od wieków inspirujesz i otaczasz troską Twoje dzieci, dziękuję za piękną miłość i opiekę oraz wypraszanie wszystkich potrzebnych łask. Polecam Ci Mamo wszystkie kobiety i proszę, abyś pomagała im odkrywać swoje wewnętrzne piękno i przylgnięcie całym sercem do Boga.
Św. Józefie, proszę cię, abyś dzisiaj razem ze świętymi mężczyznami wyśpiewał Magnifikat Maryi oraz wspomniał na kobiety, które jeszcze pielgrzymują ku niebu, aby pragnęły codziennie być blisko Boga w głębokiej i cichej relacji.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

oraz

oraz

Dodaj komentarz