Sprawiedliwość

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.

Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata!
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.

Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?” A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”.

Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!
Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie”.

Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?” Wtedy odpowie im: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście”. I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego». Mt 25, 31-46

Już wiesz kto pójdzie do życia wiecznego, a kto na WIECZNĄ karę. Jedni okażą się wiernymi owcami, a inni niewiernymi kozłami. Czy dostrzegasz Jezusa w bliźnim (zwłaszcza w tym najmniejszym)? Czy dzielisz się z Jezusem (w bliźnich) pokarmem, napojem, domem, odzieniem, czasem? Czy Twoje serce nieustannie jest otwarte i gotowe do wszelkiej pomocy?

I jeszcze jeden ważny szczegół, czy jesteś zjednoczony z Chrystusem poprzez przyjmowanie Go w Komunii świętej? Bo cóż za korzyść dla Ciebie rozdać wszystko na jałmużnę i żyć dalej w grzechu ciężkim (śmiertelnym)? Pozwól więc Bogu oczyścić Twoje wnętrze i idź kochaj Jezusa we wszystkich bliźnich, a będziesz miał wielki skarb w niebie.

Dzisiaj trzeba bardzo mocno zaznaczyć, że wszyscy, którzy mają zamknięte serce na Jezusa w bliźnim (zwłaszcza w najmniejszym), muszą zdać sobie sprawę, co ich czeka, jeśli nie zmienią swojej postawy. Najbardziej boli mnie to, że setki tysięcy ludzi dziennie odrzucają Jezusa w najbardziej bezbronnych bliźnich (dzieciątkach nienarodzonych). Setki tysięcy ludzi przyczyniają się dziennie do zabijania niewinnych małych istot, a miliony dziennie bezdusznie o tym mówią, że można tak robić. I tak Jezus jest odrzucany, mordowany i wyrzucany do… Boże miej miłosierdzie nad nami!

Pan powiedział do Mojżesza: «Przemów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz! Nie będziecie kraść, nie będziecie kłamać, nie będziecie oszukiwać jeden drugiego. Nie będziecie przysięgać fałszywie na moje imię. Byłoby to zbezczeszczenie imienia Boga twego. Ja jestem Pan! Nie będziesz uciskał bliźniego, nie będziesz go wyzyskiwał. Zapłata najemnika nie będzie pozostawać w twoim domu przez noc aż do poranka. Nie będziesz złorzeczył głuchemu. Nie będziesz kładł przeszkody przed niewidomym, ale będziesz się bał Boga twego. Ja jestem Pan!

Nie będziecie wydawać niesprawiedliwych wyroków. Nie będziesz stronniczy na korzyść ubogiego, ani nie będziesz miał względu dla bogatego. Sprawiedliwie będziesz sądził bliźniego. Nie będziesz szerzył oszczerstw między krewnymi, nie będziesz czyhał na życie bliźniego. Ja jestem Pan! Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie ponieść winy z jego powodu. Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan!» Kpł 19, 1-2. 11-18

Tylko wprowadzać w życie powyższe zalecenia. 4 razy słyszymy: JA JESTEM PAN! Usłysz to PYSZNY człowieku, który myślisz, że jesteś panem i możesz sobie dyktować swoje prawa, poglądy i kłamstwa. Staniesz kiedyś przed Sądem i będziesz tam bardzo biedny, jeśli natychmiast nie zmienisz swojego życia. Zapłacz nad swoją nędzą i wróć do Prawa Pańskiego;

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę,
świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce,
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy. Ps 19, 8-9

Boże, dziękuję Ci za doskonałe prawo miłości. Pomóż mi żyć według Twoich słów i kochać Ciebie oraz wszystkich bliźnich.
Maryjo, Matko Pięknej Miłości, prowadź mnie, abym kochał całym sobą Jezusa w każdym człowieku.
Św. Józefie, proszę, wspieraj mnie razem ze wszystkimi świętymi.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

oraz

Dodaj komentarz