Ognisty mur

Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: «Weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi». Łk 9, 43b-44

Syn Człowieczy został wydany za moje i Twoje grzechy. Weź to sobie dobrze DO SERCA. Bądź wdzięczny całe życie i przez całą wieczność. Niewdzięczni, niesłuchający Pana będą bardzo cierpieć w wieczności. Są też tacy, którzy już teraz podejmują pokutę za swoje dni, miesiące i lata niewdzięczności. Myślę, że warto przyjąć taką postawę.

I wystąpił anioł, który do mnie mówił, a przed nim stanął inny anioł, któremu on nakazał: «Śpiesz się i powiedz temu młodzieńcowi: Jerozolima pozostanie bez murów, gdyż tak wiele ludzi i zwierząt w niej będzie. Ja będę dokoła niej murem ognistym – mówi Pan – a chwała moja zamieszka pośród niej». «Ciesz się i raduj, Córo Syjonu, bo już idę i zamieszkam pośród ciebie» – mówi Pan. Wówczas liczne narody przyznają się do Pana i będą ludem Jego, i zamieszkają pośród ciebie. Za 2, 7-9. 14-15a

Pan Jezus TAK BARDZO PRAGNIE MIESZKAĆ W KAŻDYM SERCU. Jak wielkie musi być Jego cierpienie, gdy któreś serce jest zamknięte. Biedne są takie serca… Natomiast Ci, którzy otworzyli Bogu swoje wnętrza, mają mur ognisty. Ich serca płoną bezinteresowną, czystą miłością. To prawda, że są wystawione na zranienia. Jednak zranienia w głębokiej jedności z Panem, wypalają wszelkie nieczystości i ratują wielu…

Słuchajcie, narody, słowa Pańskiego,
głoście je na wyspach odległych i mówcie:
«Ten, który rozproszył Izraela, znów go zgromadzi
i będzie nad nim czuwał jak pasterz nad swym stadem».
Pan bowiem uwolni Jakuba,
wybawi go z ręki silniejszego od niego. Jr 31, 10-11

Jezu kochany, polecam Ci wszystkie zniewolone serca. Ratuj je i zamieszkaj w nich. Prowadź je do Twego królestwa.
Maryjo, zatroskana Mamo, polecaj nas stale Twemu Synowi, abyśmy w pełnej wolności wielbili Trójcę Świętą.
Św. Józefie, dziękuję za Twoje codzienne wstawiennictwo. Proszę, nie przestawaj opiekować się nami.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

Dodaj komentarz