Odbuduj świątynię serca

W drugim roku rządów króla Dariusza, dnia dwudziestego pierwszego, miesiąca siódmego, Pan skierował te słowa do proroka Aggeusza: «Powiedz to Zorobabelowi, synowi Szealtiela, namiestnikowi Judy, i arcykapłanowi Jozuemu, synowi Josadaka, a także Reszcie ludu: Czy jest między wami ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale?

A jak się on wam teraz przedstawia? Czyż nie wydaje się wam, jakby go w ogóle nie było? Teraz jednak nabierz ducha, Zorobabelu – mówi Pan – nabierz ducha, arcykapłanie Jozue, synu Josadaka, nabierz też ducha, cały ludu ziemi! Pracujcie, bo Ja jestem z wami, mówi Pan Zastępów. Zgodnie z przymierzem, które zawarłem z wami, gdy wyszliście z Egiptu, duch mój stale przebywa pośród was; nie lękajcie się!

Bo tak mówi Pan Zastępów: Jeszcze raz, będzie to jedna chwila, a Ja poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd. Poruszę wszystkie narody, tak że napłyną kosztowności wszystkich narodów, i napełnię chwałą ten dom. Do Mnie należy srebro i do Mnie złoto. Przyszła chwała tego domu będzie większa od dawnej; na tym miejscu Ja udzielę pokoju» – mówi Pan Zastępów. Ag 1, 15b – 2, 9

Nie wiem, w jakim stanie jest świątynia Twojego serca. Może przeszło przez nią jakieś tornado różnych ciężkich doświadczeń. Może mocno zniszczyły ją dręczące myśli i przeróżne wątpliwości związane z wiarą, Bogiem, Kościołem i kapłanami.

Posłuchaj, co mówi Pan przez proroka Aggeusza. Usłysz słowa: NABIERZ DUCHA, NIE LĘKAJ SIĘ, PRACUJ, JA PORUSZĘ NIEBIOSA I ZIEMIĘ, W TWOIM WEWNĘTRZNYM DOMU BĘDZIE ODDAWANA MI JESZCZE WIĘKSZA CHWAŁA… JA UDZIELĘ CI POKOJU. Uwierz w te słowa. Otwórz się na Bożą łaskę płynącą z sakramentów świętych. Pozwól Panu odbudować Ciebie, Twoich bliskich, Twój Kościół domowy, parafialny itd.

I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie». Łk 9, 22

Idąc za Jezusem, nie ominą Cię cierpienia, odrzucenia i przeróżne doświadczenia oczyszczające Twoje serce. Wiele wycierpisz, ale na koniec ZMARTWYCHWSTANIESZ. Nie lękaj się przeciwności. One pomogą Ci zbliżyć się jeszcze głębiej i szczerzej do Jezusa Chrystusa. Wtulając się w Jego krzyż, będziesz mógł składać wiele ofiar dla ratowania zatwardziałych grzeszników.

Panie Jezu Chryste, dziękuję za drogę umiłowania krzyża. Pomóż mi wtulić się w Twój krzyż jeszcze bardziej. Niech się dzieje Twoja wola Panie.
Maryjo, Matko Bolesna, powierzam Ci wszystkie zniszczone świątynie serc. Proszę, wstawiaj się za nimi, aby Twój Syn odbudował je w swoim niezgłębionym miłosierdziu.
Św. Józefie, prowadź mnie drogą pokuty, cierpienia i wyrzeczenia, aby Bóg mógł jak najwięcej dobra zdziałać przez moją posługę.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

Polecam dzisiaj, aby mieć w domu krzyż pasyjny:
https://ikony-pustelnia.pl/krzyz-pasyjny/

Dodaj komentarz