Wnętrze

Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?» Odpowiedział im: «Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji».

Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: «Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym». Mk 7, 5-8a. 14-15. 21-23

Pewnie dbasz o wiele zewnętrznych spraw. Tego wymaga od Ciebie życie. Czy w tym natłoku obowiązków, zewnętrznych czynów, obserwacji i może nawet oceny zachowań innych – potrafisz skupić się na swoim wnętrzu? Zobacz dzisiaj usilne zabiegi demonów, które dbają o Twój aktywizm, aby odciągnąć Cię od wewnętrznego skupienia.

Zatrzymaj się dzisiaj choćby na chwilę. Usłysz dobitnie słowa Jezusa, które kieruje do faryzeuszy. Nazywa ich obłudnikami i obnaża ich serca. Mówi, że są daleko od Boga. Może warto dzisiaj usłyszeć te słowa: SERCEM JESTEŚ DALEKO ODE MNIE. Albo łagodniej: MOŻESZ BYĆ O WIELE BLIŻEJ. POSTARAJ SIĘ BARDZIEJ. ZBLIŻ SIĘ DO MNIE. CZEKAM. TĘSKNIĘ ZA TOBĄ…
Odpowiedz modlitwą. Wejdź w dialog z Bogiem całym swoim sercem.

Bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak Pan, Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy? Któryż wielki naród ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo, które ja wam dziś daję?. Pwt 4, 2. 7-8

Twój Bóg jest bardzo bliski, więc Ty nie bądź daleki…

Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie,
kto zamieszka na Twej górze świętej?
Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie
i mówi prawdę w swym sercu. Ps 15, 1-2

Powiedz prawdę w swym sercu. Przyznaj się, że mogłeś piękniej i głębiej kochać. Klęknij skruszony i proś pokornie o łaskę gorętszej miłości i prawdziwie żywej relacji z Trójcą Świętą.
Przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze.

Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Jk 1, 21b-22

Panie Jezu, przepraszam Cię dzisiaj za każde oddalenie się w sercu od Ciebie. Wybacz mi moją ospałość w relacji z Tobą. Ożywiaj moje serce i rozpalaj, aby kochało coraz mocniej i mocniej.
Maryjo, kochana Mamo, Tobie powierzam moje serce. Proszę Ty się nim zajmij i kształtuj je na chwałę Trójcy Świętej.
Św. Józefie, dziękuję za Twoją opiekę. Proszę, wstawiaj się za mną i wypraszaj mi szczere serce oparte na prawdzie i prostocie.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

Dodaj komentarz