Niespokojne serce

Tetrarcha Herod posłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Chrystusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych; inni, że zjawił się Eliasz; jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. A Herod mówił: «Jana kazałem ściąć. Któż więc jest ten, o którym takie rzeczy słyszę?» I starał się Go zobaczyć. Łk 9, 7-9

Herod miał mocne, wewnętrzne rozdwojenie. Z jednej strony szanował Jana Chrzciciela i lubił go słuchać, a z drugiej strony serce miał skierowane ku ludziom i przyjemnościom. Przez swoją słabość wydał haniebny wyrok na wielkiego proroka. Mimo to jego serce nadal było niespokojne. Pojawił się Jezus Chrystus i Jego Apostołowie, którzy czynili wielkie znaki. W Herodzie znowu obudziło się dobre pragnienie, aby zobaczyć Tego, o którym wszyscy opowiadali.

Postać Heroda ukazuje osoby, które usilnie pozbywają się wyrzutów sumienia i związanych z nimi ludzi. Mimo takich działań i tak pojawią się zawsze nowi prorocy, którzy będą znakiem sprzeciwu wobec zła, a ich postawy staną się głosem wzywającym do nawrócenia. Od tego po prostu nie da się całkowicie uciec. Bóg natomiast daje takim ludziom wewnętrzne pragnienie życia w prawdzie. Oni jednak muszą dokonać wyboru. Albo uciekać od prawdy i odcinać się od niej na każdym kroku albo zmierzyć się z nią i stać się wreszcie wolnymi.

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. J 14, 6

Panie Jezu, Ty jesteś wszystkim. Dziękuję Ci za łaskę wejścia na drogę prawdy. Prowadź mnie, abym nie zbaczał z niej. Dziękuję za proroków, którzy stale ukazują mi pewne ślady Twoich stóp. Wiem, że nie ma innej drogi do Ojca. Proszę Cię za wszystkimi, którzy mają niespokojne serca i nie potrafią zwrócić się do Ciebie. Tchnij w nich Ducha odwagi i prawdziwego męstwa.

Maryjo, kochana Mamo, Tobie zależy na wszystkich dzieciach na ziemi. Proszę Cię za osobami lękającymi się Twego Syna – Drogi, Prawdy, Życia. Wyproś im wewnętrzne przekonanie, że to jedyna słuszna droga do nieba.

Polecam także ciekawy załącznik:

 

Dodaj komentarz