Cena prawdy

Gdy córka tej Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczyny: «Proś mnie, o co chcesz, a dam ci». Nawet jej przysiągł: «Dam ci, o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa». Ona wyszła i zapytała swą matkę: «O co mam prosić?» Ta odpowiedziała: «O głowę Jana Chrzciciela».

Natychmiast weszła z pośpiechem do króla i prosiła: «Chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela». A król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i na biesiadników nie chciał jej odmówić. Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę Jana. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie; dał ją dziewczynie, a dziewczyna dała swej matce. Mk 6, 22-28

Św. Jan Chrzciciel zapłacił wielką cenę za głoszenie prawdy. On nie bał się powiedzieć Herodowi, że nie może żyć z żoną swojego brata. Najpierw został uwięziony, a potem ścięto mu głowę.

Już wiesz, dlaczego ludzie często boją się mówić prawdy, żyć nią i bronić jej. Boją się więzienia i ścięcia głowy. Tak to już jest, że są osoby, które nie żyją w prawdzie, boją się jej, czują się wobec niej niewygodnie i coś/ktoś ich pcha żeby zniszczyć/unicestwić tego, który jest wyrzutem sumienia. I tak można być wtrąconym do więzienia i być odizolowanym od dotychczasowego otoczenia, które woli żyć w swoim zakłamanym świecie.

Można nawet poczuć się, że traci się głowę poprzez czyjeś kłamstwa, obmowy, wyszydzanie itp. Można także całkowicie stracić ziemskie życie, gdy w przeciwnikach rozpali się potężny ogień nienawiści i gniewu, jak w przypadku biednej Herodiady, która potrafiła paskudnie posłużyć się córką do zgładzenia wielkiego świętego.

Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż Ja jestem z tobą – mówi Pan – by cię ochraniać. Jr 1, 19

Herod, Herodiada i jej córka nie zwyciężyli Jana Chrzciciela. Pomogli mu tylko szybciej dostać się się do nieba. Ty także nie lękaj się żyć dla Prawdy. Cóż mogą zrobić Ci ludzie? Najwyżej szybciej wyślą Cię do nieba!

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Mt 5, 10

Panie Jezu, uczyń mnie odważnym głosicielem Prawdy. Spraw, abym cały żył dla Ciebie i nigdy nie zaparł się Twojej Ewangelii.

Maryjo, Ty znasz moje lęki i słabości. Proszę, uproś mi u Twego Syna prawdziwe męstwo i niejedno zwycięstwo!

Św. Janie Chrzcicielu – módl się za nami!

Dodaj komentarz