Nie zapomnę o Tobie!

Tak mówi Pan: «Gdy nadejdzie czas mej łaski, wysłucham cię, w dniu zbawienia przyjdę ci z pomocą. A ukształtowałem cię i ustanowiłem przymierzem dla ludu, aby odnowić kraj, aby rozdzielić spustoszone dziedzictwa, aby rzec więźniom: „Wyjdźcie na wolność!”, a marniejącym w ciemnościach: „Ukażcie się!” Oni będą się paśli przy wszystkich drogach, na każdym bezdrzewnym wzgórzu będzie ich pastwisko.

Nie będą już łaknąć ani pragnąć, i nie porazi ich wiatr upalny ni słońce, bo ich poprowadzi Ten, co się lituje nad nimi, i zaprowadzi ich do tryskających zdrojów. Wszystkie me góry zamienię na drogę i moje gościńce wzniosą się wyżej. Oto ci przychodzą z daleka, oto tamci z północy i z zachodu, a inni z krainy Sinitów. Zabrzmijcie weselem, niebiosa! Raduj się, ziemio! Góry, wybuchnijcie radosnym okrzykiem! Albowiem Pan pocieszył swój lud, zlitował się nad jego biednymi». Mówił Syjon: «Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał». «Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie!» Iz 49, 8-15

Nie wiem, jaki jest teraz stan Twojego ducha. Być może czujesz się zniewolony jakimś nałogiem albo trwasz w jakiejś ciemności i nie potrafisz wyjść z niej. Popatrz jeszcze raz na słowa z Księgi proroka Izajasza. Usłysz sercem słowa: ukształtowałem Cię, wyjdź na wolność, ukaż się, nie marniej w ciemnościach, Ja zaspokoję Twoje pragnienia, ulituję się nad Tobą i zaprowadzę Cię do tryskających zdrojów, wesel się, wybuchnij radosnym okrzykiem, nigdy nie zapomnę o Tobie!

Jak czujesz się po tych słowach? Czy zaczynasz znowu bardziej wierzyć i mieć nadzieję? Od momentu przyjścia Jezusa na ziemię masz możliwość bycia z Nim w bardzo bliskiej relacji i to każdego dnia. Rozmawiaj z Chrystusem jak najczęściej. Nikt i nic nie pocieszy Cię i nie umocni tak, jak On. Przytulaj się do Jezusa w sakramencie pokuty. Przyjmuj Go w Komunii świętej. Przestań bać się życia, ludzi, obowiązków i w ogóle czegokolwiek. On jest przy Tobie i da Ci na wszystko siłę. Zacznij tylko być z Nim w prawdziwej jedności.

Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają,
i podnosi wszystkich zgnębionych.
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,
wszystkich wzywających Go szczerze. Ps 145, 14. 18

Panie, dziękuję za Twoją bliskość.

oraz

Dodaj komentarz