Drżące TAK

Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami». Łk 1, 28

Maryja zostaje wybrana na Matkę Boga. Od samego poczęcia jest pełna łaski. Jej serce jest ściśle zjednoczone z Panem. Dlatego też jest zdolna odpowiedzieć TAK na cudowny plan zbawienia dla niej i całej ludzkości.

Na to rzekła Maryja: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa. Łk 1, 38

Bóg ma plan na zbawienie każdego człowieka. On czeka na moją i Twoją odpowiedź. Czy potrafisz odczytać drogę, którą masz dojść do nieba? Czy masz w sobie wielkie pragnienie odpowiedzenia Bogu TAK? Czy ufasz Panu całym sercem? Nie bój się pójść w ciemno. Bóg jest najlepszym Tatą, który wie, co jest dobre dla swoich dzieci. On pomoże we wszystkim. Poprowadził Maryję, Apostołów i wielu świętych. On weźmie Cię za rękę i przejdzie z Tobą wszystkie trudne momenty. Drżącym głosem powiedz Mu dzisiaj TAK – jak Maryja. I przestań się lękać, jakby Boga nie było!
Maryjo, pełna łaski Matko Boga i ludzi, dziękuję za Twoje TAK i proszę o Twoje wstawiennictwo, abym mógł codziennie odczytywać Boży plan względem siebie i odpowiadać na niego radosnym TAK.

Dodaj komentarz