Pocieszenie

Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry,
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę. Ps 34, 9

Karmię się Nim każdego dnia… Uciekam się do Niego w każdej sytuacji… Jestem szczęśliwy… Myślisz, że to tylko ciepłe słówka?… To moja rzeczywistość… Wiem, że przyjdzie czas na większe próby i wyzwania, ale ufam i wierzę, że wystarczy mi Jego łaski… Zachęcam Cię dzisiaj, byś także karmił się Jego Ciałem i Słowem, byś w Nim znajdował ucieczkę… Nie szukaj szczęścia w świecie, który nie może Ci dać prawdziwej pełni…
Może nie podzielasz dzisiaj mojego stanu ducha… Masz trudniejsze chwile, w których widzisz wszystko w ciemnych kolorach…. Pan ma Słowo także dla Ciebie:

Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy. Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga. 2 Kor 1, 3-4

To On jest pierwszym źródłem pociechy… W perspektywie wieczności i zbawienia, w którym mamy udział poprzez Jego łaskę – doznajemy niesamowitej pociechy… Każdy problem wydaje się być taki mały… Choćby wszystko waliło się na głowę – On jest i będzie zawsze z Tobą…
Jeżeli chcesz z Nim pobyć jeszcze chwilę, to wyobraź sobie Go na górze, gdy mówi te słowa:
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:

„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami”. Mt 5, 1-12

W którym błogosławieństwie odnajdujesz siebie?… Podziękuj Mu za wytrwałość i obietnicę wiecznej szczęśliwości… Proś o podążanie drogą pozostałych błogosławieństw… Żyj w ich duchu i nie smuć się zbytnio, gdy świat przestaje Cię rozumieć… Trwaj przy obietnicach, które Pan wypowiada konkretnie do Ciebie…
Dziękuję Ci Panie za drogę Twoich błogosławieństw… Dziękuję za każde pocieszenie, którego doznałem od Ciebie… Ty jesteś moim pierwszym ratunkiem i pomocą w chwilach zwątpienia i słabości… Tobie ufam i wiem, że nie zawiodę się nigdy…

Dodaj komentarz