Nie milcz

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu – z powodu radości, że się człowiek na świat narodził. Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę, i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic nie będziecie Mnie pytać». J 16, 20-23a

Aby zrodziło się jakieś piękne dzieło (a człowiek jest arcydziełem), to potrzeba wiele trudu i wyrzeczeń. Mamy dobrze wiedzą, ile wysiłku duchowego, psychicznego i fizycznego wkłada się w nowe istnienie powierzone im pod matczyne serce. Później Boże wychowanie dzieci jest naprawdę naznaczone wieloma chwilami poświęceń. Jednak owoce są wspaniałe, gdy wszystko czyni się dla Boga i na Jego chwałę.

W takich bólach Maryja wciąż rodzi swoje duchowe dzieci, które zawierzają się Jej i pozwalają się kształtować. Ona ma ogromną radość z każdego wiernego dziecka, które dobrowolnie otwiera się na łaskę narodzin z Ducha Świętego.

Kiedy Paweł przebywał w Koryncie, w nocy Pan przemówił do niego w widzeniu: «Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo Ja jestem z tobą i nikt nie targnie się na ciebie, aby cię skrzywdzić, dlatego że wiele Ludu mam w tym mieście». Pozostał więc i głosił im słowo Boże przez rok i sześć miesięcy. Kiedy Gallio został prokonsulem Achai, Żydzi jednomyślnie wystąpili przeciw Pawłowi i przyprowadzili go przed sąd. Powiedzieli: «Ten namawia ludzi, aby czcili Boga niezgodnie z Prawem».

Gdy Paweł miał już otworzyć usta, Gallio przemówił do Żydów: «Gdyby tu chodziło o jakieś przestępstwo albo zły czyn, zająłbym się wami, Żydzi, jak należy, ale gdy spór toczy się o słowa i nazwy, i o wasze Prawo, rozpatrzcie to sami. Ja nie chcę być sędzią w tych sprawach». I wypędził ich z sądu. A wszyscy Grecy, schwyciwszy przełożonego synagogi, Sostenesa, bili go przed sądem, lecz Galliona nic to nie obchodziło. Paweł pozostał jeszcze przez dłuższy czas, potem pożegnał się z braćmi i popłynął do Syrii, a z nim Pryscylla i Akwila. W Kenchrach ostrzygł głowę, bo złożył ślub. Dz 18, 9-18

Pan przemówił: Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo Ja jestem z tobą i nikt nie targnie się na ciebie… Odczytaj te słowa prosto do swego serca i umysłu. Bóg pragnie zabrać od Ciebie wszystkie lęki. Pragnie Twojego otwarcia na Ducha Świętego i odważnego dawania świadectwa oraz głoszenia Ewangelii. Zaufaj Panu. Niech lękają się ci, którzy nie żyją po Bożemu. Ty bądź pewien swego. Żyj w Prawdzie i głoś Prawdę, aby inni otworzyli się na Boga i Jego łaskę.

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie,
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
bo Pan Najwyższy i straszliwy,
jest wielkim Królem nad całą ziemią. Ps 47, 2-3

Za chwilę ludzie tego świata będą chcieli, aby im klaskać, ponieważ wymyślili coś, po czym będą pysznić się, jakby byli bogami. Biedni, zasmucą się kiedyś, gdy padną na kolana i zobaczą, jak bardzo pomylili się. PAN NAJWYŻSZY JEST WIELKIM KRÓLEM NAD CAŁĄ ZIEMIĄ. W pewnym momencie wszyscy to zobaczą i wielu będzie zawstydzonych.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

PS Jeśli ktoś pragnie słuchać codziennych rozważań audio na whatsapp, to można wysłać swój numer na maila wyplynnaglebiexdg@gmail.com

Dodaj komentarz