Wy Mnie umiłowaliście

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek prosilibyście Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie mówię wam, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wy Mnie umiłowaliście i uwierzyliście, że wyszedłem od Boga. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca». J 16, 23b-28

Czy umiłowałeś Jezusa? Odpowiedz tak w pełni szczerze. Czy miłujesz Go całym sercem, całą duszą i ze wszystkich sił? Czy żyjesz dla Niego? Czy ludzie patrząc na Twoje postawy (nie tylko w kościele), widzą w Tobie miłość do Boga? Czy jesteś pełen darów i owoców Ducha Świętego? Proście, a otrzymacie… Proś o miłość do Boga i ludzi, a wszystko będziesz miał…

Paweł zabawił w Antiochii pewien czas i wyruszył, aby obejść kolejno krainę galacką i Frygię, umacniając wszystkich uczniów. Pewien Żyd, imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, człowiek uczony i znający świetnie Pisma, przybył do Efezu. Znał on już drogę Pańską, przemawiał z wielkim zapałem i nauczał dokładnie tego, co dotyczyło Jezusa, znając tylko chrzest Janowy. Zaczął on odważnie przemawiać w synagodze. Gdy go Pryscylla i Akwila usłyszeli, zabrali go z sobą i wyłożyli mu dokładnie drogę Bożą.

A kiedy chciał wyruszyć do Achai, bracia napisali list do uczniów z poleceniem, aby go przyjęli. Gdy przybył, pomagał bardzo za łaską Bożą tym, co uwierzyli. Dzielnie uchylał twierdzenia Żydów, wykazując publicznie na podstawie Pism, że Jezus jest Mesjaszem. Dz 18, 23-28

Jak bardzo potrzeba dzisiaj takich Pawłów i Apollosów, którzy będą umacniać wszystkich uczniów i dzielnie uchylać ataki współczesnych ludzi żyjących po pogańsku. Jeśli będzie coraz więcej wiernych uczniów Chrystusa, którzy kochają Go całym sercem, to bardzo szybko oni staną się zaczynem odnowy ziemi. A pomoże w tym nasza kochana Mama Maryja, która już wychowuje swoje dzieci do dawania szczególnego świadectwa wiary i miłości.

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi,
hymn zaśpiewajcie!
Bóg króluje nad narodami,
Bóg zasiada na swym świętym tronie. Ps 47, 8-9

Popatrz na Boga zasiadającego na tronie, który jest ponad wszystkimi narodami. Spójrz także na maluczkich bogaczy tego świata, którzy myślą, że rządzą i prężą muskuły, kto jest silniejszy. A Bóg tak patrzy i patrzy i smuci się pychą tych, którzy zapomnieli o Stwórcy.

Boże, Królu całej ziemi miej miłosierdzie nad ludźmi i poprowadź nas do głębokiej odnowy serc. Niech się dzieje Twoja wola. Dopuść takie środki, aby były skuteczne dla naszej przemiany. Niech się dzieje Twoja wola, aby jak najwięcej osób uratowało się przed ogniem piekielnym.
Maryjo, kochana Mamo płacząca nad ludźmi zagubionymi i niekochającymi Twego Syna, prosimy ratuj nas Mamo przed niewiarą, beznadzieją i brakiem miłości od Boga.
Św. Józefie, proszę pokornie, wstawiaj się razem ze świętymi za nami pielgrzymującymi, abyśmy przetrwali mężnie wszystkie próby i dawali świadectwo miłości.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

PS Jeśli ktoś pragnie słuchać codziennych rozważań audio na whatsapp, to można wysłać swój numer na maila wyplynnaglebiexdg@gmail.com

Dodaj komentarz