Nie daj się związać i ograbić

Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów». A uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: «Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy».

Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi. Mk 3, 20-27

Jezus jeszcze nie poszedł na heroiczną śmierć krzyżową, a już mówią, że odszedł od zmysłów. Tak wyglądała Jego ziemska misja. On cały był dla ludzi. Robił wszystko, aby uwalniać ich spod władzy złych duchów, którym dali się związać i ograbić. Biedni ludzie zapomnieli, że w walce ze złem mogą być mocni jedynie Bogiem i wiernością Jego przykazaniom.

Aż nie chce się wierzyć, że uczeni w Piśmie potrafili powiedzieć, że Jezus mocą Belzebuba wyrzuca złe duchy. Niestety to pewnie sam demon tak oczerniał. Jednak Chrystus szybko zdemaskował to kłamstwo i jeszcze wyprowadził z niego naukę.

Myślę, że każdy z nas powinien wziąć sobie do serca dzisiejszy przekaz. Nie możemy tak łatwo dawać się związywać demonom i ograbiać (iluż dzisiaj jest związanych i ile domów ograbionych z prawdziwej miłości!). Żyjmy w łasce uświęcającej i stale pogłębiajmy przyjaźń z Jezusem. Tylko z Nim mamy pełną ochronę przed złem. Tylko w mocy Ducha Świętego możemy mężnie bronić się przed codziennymi pokusami i zasadzkami.

Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony, a Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. J 12, 31b-32

Daj się przyciągnąć Jezusowi. Stań po stronie Zwycięzcy. Nie chciej być wyrzucony precz razem z tymi, którzy pysznie przeciwstawili się Bogu i Jego woli.

Niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie. 2 Kor 4, 17-18

Wpatruj się w to, co niewidzialne. Nie przejmuj się utrapieniami. One oczyszczą Twoje serce, aby została w nim czysta miłość do Jezusa.

Gdy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: «Gdzie jesteś?» On odpowiedział: «Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się». Rzekł Bóg: «Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?» Rdz 3, 9-11

Nie chciej być nagi jak Adam i Ewa po grzechu. Obnażony nie masz możliwości obrony. Zapadasz się w swoim wstydzie. Wołaj wtedy za Psalmistą;

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie,
Panie, wysłuchaj głosu mego.
Nachyl swe ucho
na głos mojego błagania.
Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie,
Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia,
aby Ci służono z bojaźnią. Ps 130, 1-4

Panie Jezu, usłysz dzisiaj głos wszystkich grzesznych wołających z głębin swojego serca. Uwalniaj stale tych, którzy dali się zwieść. Niech jak najwięcej osób doświadczy pełnej wolności dzieci Bożych.
Maryjo, kochana Mamo, zmiażdż głowę każdego węża kąsającego Twoje dzieci!
Św. Józefie, postrachu duchów piekielnych, broń na w codziennej walce.
Św. Michale Archaniele – DOBRZE, ŻE JESTEŚ! Przecinaj swoim mieczem wszystkie demony krążące wokół ludzi!

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN I + DUCH ŚWIĘTY.

Polecam mocny załącznik:

Dodaj komentarz