Boży dotyk

Skoro wysiedli z łodzi, zaraz Go rozpoznano. Ludzie biegali po całej owej okolicy i zaczęli znosić na noszach chorych tam, gdzie jak słyszeli, przebywa. I gdziekolwiek wchodził do wsi, do miast czy osad, kładli chorych na otwartych miejscach i prosili Go, żeby ci choć frędzli u Jego płaszcza mogli dotknąć. A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. Mk 6, 54-56

Zobacz wzruszający obraz z dzisiejszej Ewangelii. Gdziekolwiek pojawia się Jezus, tam jest poruszenie, mobilizacja i rozpala się wielka wiara w moc Bożą. Wyobraź sobie wszystkich ludzi, którzy są położeni na otwartych miejscach. Zauważ ich determinację, żeby dotknąć chociaż skrawka Jego płaszcza. W ten sposób WSZYSCY, którzy Go dotknęli, odzyskują zdrowie.

Popatrz teraz na swoje życie i wszelkie starania czynione, żeby odzyskać zdrowie fizyczne, psychiczne i duchowe. Czy dajesz z siebie wszystko, aby stale dotykać Chrystusa w Komunii świętej? Jak walczysz o pogłębienie swojej wiary? Czy trwasz przy Bogu na codziennej modlitwie i czytaniu Pisma świętego?

Jezus Chrystus jest tak blisko Ciebie. Możesz stale dotykać Go i być naprawdę zdrowym. Jeśli Twoja wiara w Jego moc osłabła, to wiedz, że ta dzisiejsza Ewangelia jest dla Ciebie. Rozważ ją głęboko w sercu i poproś o łaskę uzdrowienia. Później pójdź do kościoła i dotknij Go w spowiedzi i Komunii świętej. Czyń to nieustannie do końca Twoich dni, a będziesz prawdziwie zdrowy, czysty i zdolny do życia w Królestwie Bożym.

Wejdźmy do Jego mieszkania,
padnijmy przed podnóżkiem stóp Jego. Ps 132, 7

Panie Jezu, pragnę stale przychodzić do Twojej świątyni i padać u twych stóp. Tylko w Tobie jest moje zdrowie.

Dodaj komentarz