Cierpienie i pociecha

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: «Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami». Mt 5, 1-12

Proś Pana o serce ubogie w duchu. Nie lękaj się smutku wynikającego z tego, że na tym świecie ludzie żyją w zbytkach zamiast w miłości. Pielęgnuj cichość. Łaknij Bożej sprawiedliwości. Bądź miłosierny jak Chrystus. Dbaj o czystość swojego wnętrza. Wprowadzaj pokój wszędzie, gdzie będziesz posłany. Nie lękaj się prześladowań dla sprawiedliwości. Pojawią się urągania i prześladowania. Mimo to trwaj, gdyż wielka nagroda czeka na Ciebie w niebie. Wpatruj się stale w swojego Mistrza i idź Jego drogą.

Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, Ten, który nas pociesza w każdym naszym ucisku, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakimkolwiek ucisku, tą pociechą, której doznajemy od Boga.

Jak bowiem obfitują w nas cierpienia Chrystusa, tak też wielkiej doznajemy przez Chrystusa pociechy. Ale gdy znosimy udręki – to dla pociechy i zbawienia waszego; a gdy pocieszani jesteśmy – to dla waszej pociechy, sprawiającej, że z wytrwałością znosicie te same cierpienia, których i my doznajemy. A nadzieja nasza co do was jest silna, bo wiemy, że jak cierpień jesteście współuczestnikami, tak i pociechy. 2 Kor 1, 3-7

Przyjmij Bożą pociechę płynącą z tego słowa. Pocieszaj innych, którzy nie mają już siły, aby iść drogą Prawdy i Miłości. Pamiętaj, że ucisk nigdy nie będzie ponad Twoje siły, jeśli tylko będziesz wpatrywał się w krzyż Jezusa Chrystusa. Nieś z Nim cały swój trud i ofiaruj go za grzeszników i dusze czyśćcowe.

Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.
Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał,
i uwolnił od wszelkiego ucisku. Ps 34, 5. 7

Panie Jezu, ja biedaczek wołam do Ciebie. Usłysz mój głos i pomóż przetrzymać wszelkie ataki. Wyzwól mnie od wszelkiej trwogi. Pomóż odważnie kroczyć Twoimi śladami.
Maryjo, kochana Mamo, okryj mnie swoim płaszczem i broń przed zasadzkami wroga.
Św. Józefie, prowadź mnie odważnie ku świętości. Pomóż żyć według Bożych błogosławieństw.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN I + DUCH ŚIĘTY.

Dodaj komentarz