Misja i obietnica

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata». Mt 28, 16-20

Posłuchaj sercem ostatniego przesłania Zmartwychwstałego do swoich uczniów. Stań pośród nich. Może nie jesteś kapłanem, aby chrzcić, ale prowadzisz do chrztu swoje dzieci lub jesteś chrzestnym. Dawaj przykład prawdziwego, wiernego ucznia Chrystusa i ucz zachowywać wszystko, co Jezus przykazał. Dbaj o czystą naukę dla młodego pokolenia. Oni tak bardzo potrzebują dzisiaj świadków wiary! Nie lękaj się odrzucenia ze strony świata. Jezus będzie z Tobą tak jak obiecał.

Bracia: Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!» Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa; skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale. Rz 8, 14-17

Idąc za czystą nauką Jezusa Chrystusa, pojawią się cierpienia, odrzucenia, niezrozumienia ze strony tych, którzy żyją tym światem zamiast Bogiem. Nie bój się. Ofiaruj każde cierpienie Bogu. Zjednocz się z Nim. W Twojej cichej ofierze jest ratunek dla wielu.

Dusza nasza oczekuje Pana,
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska,
według nadziei pokładanej w Tobie. Ps 33, 20. 22

Kochana Trójco Święta, Boże Ojcze, Synu Boży, Duchu Święty, dziękuję za codzienne prowadzenie. Każdy mój trud, wysiłek i cierpienie ofiaruję na Bożą chwałę. CHWAŁA OJCU I SYNOWI I DUCHOWI ŚWIĘTEMU JAK BYŁA NA POCZĄTKU TERAZ I ZAWSZE I NA WIEKI WIEKÓW. AMEN.
Mamo kochana, proszę, zanieś moje dziękczynienie Trójcy Świętej. Prowadź mnie Mamo do nieustannego uwielbiania Boga.
Św. Józefie, Ty nieustannie wielbisz Trójce Świętą w niebie. Proszę, polecaj nas ziemskich pielgrzymów, abyśmy w swoim czasie doszli do Królestwa Niebieskiego i wielbili Boga w wieczności.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

Polecam piękny hymn:

Dodaj komentarz